Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Waar we op sturen

Jumbo vermindert verbruik van gas en elektriciteit in haar winkels, op de distributiecentra en in de kantoren. Ook is ze bezig het aandeel duurzame (deels zelf opgewekte) energie te vergroten. Daarnaast werkt Jumbo met minder verpakkingsmateriaal en zoekt ze naar wegen om dat materiaal te verminderen, te verduurzamen, te hergebruiken of recyclen. In haar transport werkt Jumbo aan een hogere gemiddelde beladingsgraad, minder (lege) kilometers en minder verbruik per verreden kilometer en per getransporteerde rolcontainer. Zo verlaagt Jumbo haar Carbon Footprint per vierkante meter verkoop vloeroppervlak.