Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Reductie winkelderving

De hoeveelheid Over Datum Producten (ODP) is in 2014 sterk verminderd met 17% per M2 VVO. Dat komt mede doordat Jumbo in de doelstellingen en training van winkelvloerpersoneel extra aandacht aan reductie van derving besteed hebben. Om winkelderving verder te verlagen is Jumbo met ECR Europe bezig aan de ontwikkeling van een nieuwe tool. Daarmee hoopt Jumbo een optimale balans tussen maximale productbeschikbaarheid en minimale derving te bereiken. Jumbo verwacht dat dit tot een verdere verlaging van ODP leidt.