Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

42 winkels met Super Supermarkt Keurmerk

In totaal hebben 42 Jumbo en C1000 franchisenemers het zogenoemde Super Supermarkt Keurmerk (SSK) behaald. Dit zijn er drie meer dan in 2013. Winkels kunnen zich zelf opgeven voor een audit om het keurmerk te behalen. Het keurmerk wordt uitgereikt door het Vakcentrum. Bij de audit wordt gekeken naar de inzet van de winkel op het gebied van zeven thema’s die samenhangen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De thema's zijn: lokale betrokkenheid, onderscheidend extra duurzaam assortiment, stimulerend personeelsbeleid, zuinig met (groene) energie, afvalinzameling en reductie, veiligheid en gezondheid, bereikbaarheid en efficiënte buurtvriendelijke logistiek.