Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Onderwerp

Doelstellingen voor 2014

Status

Doelstellingen voor 2015 of later

Vlees

Eind 2014 voldoet al het mainstream varkensvlees aan de nieuwe criteria voor duurzamer varkensvlees.

Deels gerealiseerd

In 2015 voldoet al het mainstream verse varkensvlees aan de nieuwe criteria voor duurzaam varkensvlees en is het gecertificeerd met het 1 ster Beter Leven Keurmerk.

Vlees

In de periode van 2014 tot 2017 gaat Jumbo stapsgewijs over naar een langzamer groeiend kippenras, meer leefruimte en aandacht voor dierenwelzijn.

Gerealiseerd

Eind 2015 voldoet al het verse pluimveevlees aan de criteria van Nieuwe Standaard Kip.

Vlees

In 2014 werkt Jumbo het beleid verduurzaming verse dierlijke producten verder uit. Jumbo gaat de balans tussen mens-dier-milieu per verse productgroep vastleggen. Dit doet zij aan de hand van criteria en corresponderende borging. Deze aanpak hanteert Jumbo ook voor de kleine diergroepen en zuivel.

Deels gerealiseerd

In 2015 werkt Jumbo het beleid verduurzaming verse dierlijke producten verder uit. Jumbo gaat de balans tussen mens-dier-milieu per verse productgroep vastleggen. Dit doet Jumbo aan de hand van criteria en corresponderende borging. Deze aanpak wordt ook voor de kleine diergroepen en zuivel gehanteerd.

Vlees

  

In 2015 wordt het beleid voor verse dierlijke producten doorvertaald naar corresponderende productgroepen binnen vleeswaren, conserven en diepvries.

Vlees

  

In 2015 zal Jumbo in haar inkoopmanagement systeem de duurzaamheidskenmerken van vers vlees gaan borgen.

Vis

  

Alle verse-, diepvries - en verwerkte vis in het volledige assortiment is groen en waar het niet anders kan oranje op de Goede Viswijzer. 31-12-2016 is alle vis MSC of ASC gecertificeerd en waar niet anders kan groen op de Goede Viswijzer.

Vis

  

In 2015 zal Jumbo in haar inkoop management systeem de duurzaamheidskenmerken van alle vis actief gaan borgen.

Vleesvervangers

Introduceren en promoten van nieuwe soorten vleesvervangers in 2014

Gerealiseerd

In 2015 promoot Jumbo actief alternatieve eiwitbronnen zoals insectenburgers.

Zuivel

In 2014 gaat Jumbo de criteria op mens, dier en milieu voor duurzame zuivel aanscherpen.

Niet gerealiseerd

In 2015 gaat Jumbo de criteria op mens, dier en milieu voor duurzame zuivel aanscherpen.

Zuivel

In 2014 gaat Jumbo biologische Huismerk zuivel introduceren en daarmee het omzetaandeel van biologische verse zuivel laten toenemen.

Deels gerealiseerd

Begin 2015 zal Jumbo biologische Huismerk zuivel introduceren en daarmee het omzetaandeel van biologische verse zuivel laten toenemen.

Eieren

In 2014 zal Jumbo het omzetaandeel van vrije uitloop en biologische eieren verder vergroten.

Gerealiseerd

In 2015 worden de zorgeieren extra onder de aandacht gebracht en zal Jumbo met de introductie van Jumbo biologisch het omzetaandeel biologische eieren doen toenemen.

Eieren

  

In 2015 introduceert Jumbo Huismerk mayonaise, gemaakt van vrije uitloop eieren. De standaard in de markt is nu nog scharrel.

AGF

In 2014 zal Jumbo minimaal twee projecten opstarten die arbeidsomstandigheden verbeteren of milieu impact verminderen in de Huismerk productketens. Focus zal liggen op erkende misstanden in BSCI risico landen die nu nog niet geadresseerd worden.

Gerealiseerd

 

AGF

In 2014 gaat Jumbo het omzetaandeel van gecertificeerd duurzame AGF-producten uit hoog risicolanden (volgens BSCI) verder vergroten.

Verificatie meting afgerond in mei

In 2015 gaat Jumbo het omzetaandeel van gecertificeerd duurzame AGF-producten uit hoog risicolanden (volgens BSCI) verder vergroten.

Non Food

  

In 2015 wordt een volgende stap gezet op het gebied van de veiligheid van schoonmaakartikelen in relatie tot kinderen met aanvullende veiligheidsinformatie en verbeterde kindveiligheid.

Overige grondstoffen

Ook in 2014 koopt Jumbo voor alle palmolie verwerkt in de Huismerkproducten van Jumbo en C1000 Greenpalm certificaten.

Gerealiseerd

In 2015 zal Jumbo met een aantal van onze Huismerkproducten waarin veel palmolie verwerkt is overgaan op fysiek duurzame (segregated) RSPO palmolie. Daarnaast wordt Jumbo lid van de RSPO

Overige grondstoffen

In 2014 wordt Jumbo lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS).

Gerealiseerd

Per 1 januari 2015 is alle in Huismerkproducten verwerkte soja gecertificeerd verantwoord volgens de RTRS.

Overige grondstoffen

  

In 2015 is alle soja gebruikt als voeding in de keten van ons vers vlees, eieren en Huismerk zuivel gecertificeerd verantwoord volgens de RTRS.

Keten inzicht

Eind 2014 heeft Jumbo in ons leveranciersmanagementsysteem objectieve bewijsmiddelen beschikbaar voor social compliance van alle leveranciers vande Huismerkproducten die produceren in landen die voor één van deze onderwerpen aangeduid zijn als hoog risico.

Deels gerealiseerd

Eind 2015 heeft Jumbo in haar leveranciersmanagementsysteem objectieve bewijsmiddelen beschikbaar voor social compliance van alle leveranciers van de Huismerkproducten die produceren in landen die voor één van deze onderwerpen aangeduid zijn als hoog risico.

   

In 2015 gaat Jumbo haar leveranciers management systeem verder uitbouwen. De belangrijkste MVO risico-ingrediënten in de Huismerkproducten worden geïdentificeerd. Er wordt een aanpak ontwikkeld om de geïdentificeerde MVO risico's in de keten beter te kunnen gaan beheersen.

Keten inzicht

Eind 2014 heeft Jumbo in haar leveranciersmanagementsysteem de module dierenwelzijn ontwikkeld. Eind 2015 heeft Jumbodaarin voor dierenwelzijn in de keten van al haar Huismerkleveranciers objectieve bewijsmiddelen beschikbaar.

Niet gerealiseerd

Eind 2015 heeft Jumbo in haar leveranciersmanagementsysteem de module dierenwelzijn ontwikkeld. Eind 2016 heeft Jumbo daarin voor dierenwelzijn in de keten van al onze Huismerkleveranciers objectieve bewijsmiddelen beschikbaar.

Duurzaam inkopen

In 2014 krijgen alle Jumbo inkopers een training over duurzaam inkopen. Ook zal Jumbo de gedragscode eerlijke handelspraktijken ondertekenen.

Gerealiseerd

In 2015 komt er een E-learning module beschikbaar voor medewerkers commercie en inkoop over eerlijke handelspraktijken.