Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Wij van Jumbo

Jumbo is één van de grootste werkgevers van Nederland. Jumbo beschouwt haar medewerkers als een belangrijke schakel in het succes van haar formule. Samen met haar medewerkers brengt zij iedere dag weer de Jumbo formule tot leven. Jumbo voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van haar medewerkers en zorgt voor goede arbeidsomstandigheden. Jumbo biedt mogelijkheden voor opleiding en scholing en geeft haar medewerkers kansen om zich te ontwikkelen.

Jumbo DNA

De ambitie van Jumbo is om van klanten fans te maken. De rol van de medewerker is hierbij van essentieel belang: hij/zij maakt het verschil. Vanuit die gedachte zoekt Jumbo medewerkers die passen binnen dit gedachtengoed, die hetzelfde Jumbo DNA hebben. Het Jumbo DNA bestaat uit drie kernwaarden:

1. Samen

Bij Jumbo hebben medewerkers respect en aandacht voor elkaar en voor de klant. Ze zijn open en eerlijk, werken samen en helpen elkaar. Iedereen is even belangrijk.

2. Ondernemen

Kansen zien en benutten en initiatief nemen. Medewerkers werken met passie en gedrevenheid, maar zijn ook kostenbewust. Iedereen is verantwoordelijk.

3. Winnen

Jumbo medewerkers zijn enorm gedreven om de beste te zijn. Daar strijden ze voor. Ze doen alles voor 100% tevreden klanten en het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.

Het Jumbo DNA bepaalt de houding en werkwijze van medewerkers op het hoofdkantoor, de distributiecentra en de winkels.

Jumbo Academy

Het volledig centraal stellen van de klant betekent dat medewerkers niet alleen goede vakkennis moeten hebben, maar dat zij ook klantgericht moeten denken en handelen. Deze vaardigheden staan centraal in de trainingen en opleidingen van Jumbo Academy. Ongeveer 20.000 medewerkers hebben in 2014 een training of opleiding bij Jumbo Academy gevolgd. Er zijn verschillende vormen van e-learnings die op het zogeheten Jumbo Leerplein worden aangeboden. In 2014 zijn ruim 150.000 e-learnings succesvol afgerond.

Bijna 60 procent van de trainingen in 2014 was gericht op de 7 Zekerheden en klanttrainingen. Zowel voor winkels in transitie - de ombouw van C1000 winkels naar de Jumbo formule - als reguliere winkels. Nieuw zijn de product-, klant en procestrainingen. Deze trainingen zijn door de branche gecertificeerd op respectievelijk CBL3- en CBL4-niveau. Een bijzondere erkenning van de kwaliteit van de vakgerichte trainingen van Jumbo.

Op het gebied van leiderschap gingen korte effectieve programma’s voor eerste medewerkers, afdelingschefs en filiaalmanagers van start. Ook zijn de eerste lichtingen van het Jumbo Management Programma (JUMP) Afdelingschef afgerond en zijn zes nieuwe groepen begonnen. Bovendien slaagden 160 cursisten voor hun MBO 2-, 3- of 4-diploma bij Jumbo.

De Jumbo Academy ontwikkelt daarnaast verschillende trainingen voor nieuwe business-initiatieven, zoals E-commerce en Foodmarkt. Eind 2014 heeft Jumbo Academy een start gemaakt met de uitwerking van een volledig opleidingsaanbod dat aansluit op de doelstellingen van Supply Chain. Een landelijk inwerkprogramma voor orderverzamelaars is hiervan een belangrijk onderdeel. Dit programma heeft tot doel nieuwe medewerkers snel en effectief in te werken en zich thuis te laten voelen bij Jumbo. Verder heeft Jumbo Academy de Jumbo DNA Scan en de Jumbo Toolkit ontwikkeld. Deze hebben als doel ervoor te zorgen dat medewerkers betrokken en resultaatgerichte teamspelers zijn die er trots op zijn bij Jumbo te werken.

Cao-ontwikkelingen

Werkgevers en vakorganisaties hebben geen nieuwe afspraken gemaakt voor de VGL-cao. Jumbo vond het niet wenselijk dat medewerkers nadeel zouden ondervinden doordat deze onderhandelingen nog niet waren afgerond. Daarom heeft zij besloten om vanaf periode 1 2014 een bruto loonsverhoging door te voeren van 1,25 procent op jaarbasis. Vanaf periode 1 2015 is opnieuw sprake van een loonsverhoging van 1,25 procent op jaarbasis.

Samenwerking vakorganisaties

Jumbo is overtuigd van de maatschappelijke positie van de vakorganisaties als belangenbehartiger van werknemers. Jumbo zet zich in voor een goede verstandhouding en samenwerking met de vakorganisaties. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat het op een constructieve wijze informeren van en overleggen met vakorganisaties bij kan dragen aan het succes van Jumbo en haar medewerkers.