Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Samenwerking en partnerships

Jumbo beschouwt haar leveranciers en aangesloten zelfstandig ondernemers (franchisenemers) als belangrijke partners en werkt intensief met hen samen. Deze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Hierbij investeert Jumbo in samenwerking op de langere termijn. Met als gemeenschappelijke ambitie om samen te groeien, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Hierbij staat alles in het teken van de klant: door te luisteren naar de klant, te weten waaraan de klant behoefte heeft en hierop in te spelen, altijd en overal.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo hanteert verschillende vormen van samenwerking. Met als belangrijkste inzet het realiseren van innovaties, door het ontwikkelen van nieuwe producten en goed doordachte schappenplannen. Zo werkt Jumbo samen met Category Captains. Dit zijn toonaangevende leveranciers waarmee kennis over productgroepen wordt uitgewisseld. Dit resulteert in een beter inzicht in consumentengedrag, waarop beide partijen kunnen anticiperen. Ook moedigt Jumbo private label-leveranciers onder de noemer van het Huismerklab aan innovatieve en onderscheidende producten te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft de klant hiervan voordeel, doordat Jumbo met deze kennis producten in de schappen heeft liggen waaraan de hedendaagse klant behoefte heeft.

Ook op het gebied van duurzaamheid werkt Jumbo nauw met leveranciers samen. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om zichtbare verbeteringen te realiseren voor de samenleving en het milieu.

Samenwerking met ondernemers

Jumbo

Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in foodretail. Haar ondernemers spelen een belangrijke rol in de gemeente waar hun winkel is gevestigd. Zij zorgen ervoor dat klanten in hun marktgebied maximaal kunnen profiteren van de Jumbo formule. Zij krijgen daarbij volop ruimte om in te spelen op de specifieke wensen van lokale klanten. In 2014 steeg het aantal franchisewinkels van Jumbo met name door de ombouw van C1000 supermarkten van 206 naar 292. Naar verwachting neemt dit in 2015 toe naar meer dan 350 winkels. Jumbo ondernemers die al actief zijn, ondersteunen hun nieuwe collega’s in aansluitende marktgebieden op constructieve wijze met als doel de Jumbo-formule te versterken. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van de Jumbo kernwaarden: ‘Samen ondernemen om te winnen’.

De kracht van de samenwerking bewees zich in 2014 ook in het periodieke overleg met de ondernemersvereniging van Jumbo en tijdens informele bijeenkomsten. In 2014 stond in dit overleg met name het thema E-commerce op de agenda. Zo bereikte Jumbo overeenstemming met de ondernemersvereniging over gemeenschappelijke E-commerce activiteiten via zogeheten store Pick up Points en de uitrol hiervan. Naar verwachting zal dit leiden tot een versterking van het merk Jumbo, zowel op landelijk als lokaal niveau.

C1000

C1000 en het bestuur van de Vereniging C1000 voerden in 2014 onverminderd constructief overleg. Het gemeenschappelijke thema ‘100 procent inzet, tot de laatste winkel tot op de laatste dag’ kreeg onder andere invulling door de aanscherping van het commerciële programma. De ondernemers zijn tijdens regionale sessies regelmatig geïnformeerd over de resultaten van C1000, de integratie en de strategie om de C1000 formule krachtig in de Nederlandse markt te positioneren. Het overleg met de vereniging leidde ook tot een aantal aanvullende afspraken - naast de al eerder gemaakte transitieafspraken - die er onder meer voor zorgen dat de transitie medio 2015 succesvol kan worden voltooid.