Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

"Samenwerking met Voedselbanken Nederland om de meest armlastigen in onze maatschappij te ondersteunen en voedselverspilling tegen te gaan"

Absoluut hoogtepunt in de samenwerking van Jumbo met Voedselbanken Nederland was afgelopen jaar natuurlijk de actie de actie ‘Samen vieren wij Kerst’  ‘’Dat was een groot succes. Daar hebben we heel veel mensen een fijne kerst mee kunnen bezorgen,’’ aldus Andre Verschoor van Voedselbanken Nederland. Maar ook op andere gebieden werd een belangrijke stap vooruit gezet in de samenwerking tussen beide partijen. Aanleiding hiertoe was dat  tijdens de integratie van Super de Boer en C1000 met Jumbo bleek dat winkels op verschillende manieren aan de Voedselbanken leverden. Daarom ging Jumbo in het najaar van 2012 met Voedselbanken Nederland in gesprek om te kijken of er een landelijke overeenkomst kon worden afgesloten. Jumbo vindt het namelijk belangrijk om, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van minder vermogenden en het verminderen van voedselverspilling.

De samenwerking verloopt goed, maar André Verschoor denkt wel dat er op winkelniveau meer kan worden bereikt, omdat daar vermoedelijk nog veel wordt weggegooid. ‘’Wij zouden het een goede zaak vinden als producten worden geretourneerd aan de distributiecentra. Van daaruit kunnen dan grotere partijen, goed gecontroleerd aan de voedselbanken worden geleverd.’’ Jumbo doet nu een studie naar de haalbaarheid hiervan.  André Verschoor: ‘’Als hieruit blijkt dat centraal retourneren niet mogelijk is, moeten we alternatieven bedenken om verspilling per winkel tegen te gaan.’’

Voedselbanken Nederland zou het geweldig vinden als de eindejaarsactie wordt herhaald. Maar ook wordt samen met Jumbo gekeken of een vergelijkbare actie op een ander moment in het jaar (bijvoorbeeld tijdens de week tegen eenzaamheid of op de wereld voedseldag) kan worden gehouden. ‘’Dat zou extra waarde hebben’’, verwacht André Verschoor. Voedselbanken Nederland is in ieder geval blij met het wijze waarop met Jumbo wordt overlegd en samengewerkt. ‘’Wij ervaren Jumbo als een goede partner met wie we door een structurele landelijke samenwerking in de toekomst nog meer resultaten kunnen boeken.’’