Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

7 zekerheden

De 7 Zekerheden staan aan de basis van de Jumbo formule en zijn een belangrijk uitgangspunt van het dagelijks handelen. Voortdurend stelt Jumbo zichzelf de vraag: wat beloven we aan de klant en wat wordt van de organisatie verwacht om dit waar te maken?

In 2015 is dit opnieuw inzichtelijk gemaakt aan de hand van ‘momenten van de waarheid’ voor de klant: deze momenten bepalen het koopgedrag en zijn doorslaggevend in de beleving van de klant. Deze inzichten stellen Jumbo in staat haar interne organisatie zo in te richten dat zij de beste supermarkt is en blijft voor haar klanten. Tegelijkertijd is onderzocht of de klantbeloften die Jumbo stelt nog steeds goed aansluiten bij de wensen van de klant. Hieruit kwam naar voren dat de 7 Zekerheden - zoals opgesteld in 1996 - nog altijd relevant zijn voor de klant.