Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Aanpassing organisatiestructuur

De afronding van de C1000 integratie heeft Jumbo benut om te komen tot een slagvaardige organisatie die in staat is snel te anticiperen op marktontwikkelingen. De focus op één formule biedt hierbij mogelijkheden. De basis van deze meer eenvoudige organisatiestructuur is het zogeheten ‘Frietzakmodel’. Hierbij staat de gehele organisatie in dienst van de klant. De principes van dit model houden de organisatiestructuur plat en eenvoudig. Daarnaast krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid en ligt de focus op integraal werken en een betere samenwerking.

De taakgebieden van de leden van de Raad van Bestuur zijn als volgt bepaald. Aan Frits van Eerd (CEO) rapporteren de portefeuilles Commercie, Winkeloperatie, Marketing, E-commerce en HR. Ton van Veen (CFO) stuurt de directieportefeuilles Supply Chain, ICT, Finance en Vastgoed en Ondernemerszaken aan. Colette Cloosterman-van Eerd is als Chief Customer Officer (CCO) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en borgen van de Jumbo formule en formats.