Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

In dialoog met onze stakeholders

Jumbo staat midden in de samenleving en vindt het van het grootste belang om goede relaties te hebben met haar stakeholders. Jumbo luistert naar haar omgeving om zo van anderen te leren maar ook om relaties aan te gaan. Door inzichten met elkaar te delen en kennis uit te wisselen, kan Jumbo beter inspelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

Het afgelopen jaar ging Jumbo gestructureerd aan de slag om de betrokkenheid van stakeholders verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Jumbo gelooft dat samenwerken een sleutel voor succesvol ondernemen is. Daarom besteedt het bedrijf veel tijd aan gesprekken met haar klanten, medewerkers, leveranciers en maatschappelijke organisaties.

In contact met klanten

Jumbo heeft haar bedrijf om de klant heen gebouwd. Om mee te kunnen bewegen met de wensen van de klant onderhoudt zij nauw contact met hen. Dit gebeurt niet alleen via haar winkels of klantenservice, maar Jumbo houdt regelmatig onderzoeken. Zo weet het bedrijf wat er speelt bij haar klanten.

Ondernemersorganisatie

Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in foodretail. Zij werkt intensief met de ondernemers samen en heeft regelmatig overleg met de Ondernemers Vereniging Jumbo. Hierbij zijn alle Jumbo ondernemers aangesloten. Zij spelen een belangrijke rol in de gemeente waar hun winkel is gevestigd en zorgen ervoor dat klanten in hun marktgebied maximaal kunnen profiteren van de Jumbo formule. Zij krijgen daarbij volop ruimte om in te spelen op de specifieke wensen van lokale klanten.

Medewerkers maken Jumbo

Jumbo is één van de grootste werkgevers van Nederland. Jumbo beschouwt haar medewerkers als een belangrijke schakel in het excellent uitvoeren van haar formule. De stem van de medewerker speelt daarin een belangrijke rol. Om deze reden werd in 2015 het project ‘Werken in winkel’ verder gecontinueerd. Ongeveer 1.100 medewerkers van het hoofdkantoor en Supply Chain hebben een dag in de winkel gewerkt. Beslissingen die op het hoofdkantoor en in distributiecentra genomen worden, hebben namelijk rechtstreeks effect op het dagelijkse werk. Medewerkers ervaren het werken in de winkel en het directe contact met de klant als leerzaam en inspirerend.

Tegelijkertijd ging Jumbo in 2015 van start met het uitnodigen van hulpkrachten om te vertellen wat zij ervaren en zien in de winkel. Dit programma komt voort uit het Medewerkers tevredenheidsonderzoek in 2014 en draagt bij aan het neerzetten van de best mogelijke winkel voor de klant.

Maatschappelijke organisaties

Jumbo sprak in 2015 met diverse maatschappelijke organisaties over verschillende onderwerpen. Zo sprak Jumbo met Wakker Dier en de Dierenbescherming over het dierenwelzijn bij de productie van diverse soorten vlees en met het Wereld Natuur Fonds over productie van duurzame soja en palmolie. Ook sprak zij met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken over het leveren van producten. Jumbo ging een driejarige samenwerking aan met Stichting Natuur en Milieu in het kader van het ‘MeNU van de Toekomst’. Daarnaast zet Jumbo zich in voor een goede relatie en samenwerking met de diverse medezeggenschapsorganisaties.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategische samenwerking gericht op de langere termijn. Centraal hierbij staat de klant. Hoewel Jumbo niet rechtstreeks zaken doet met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, is zij zich bewust van haar rol in de keten en neemt zij haar verantwoordelijkheid. Daarom ging Jumbo in 2015 onder andere in dialoog met varkensboeren over de marktsituatie en lage marktprijs voor varkensvlees. Hierdoor ontstond begrip voor de wederzijdse situatie en is gezocht naar oplossingen.

Om leveranciers eerder te laten beschikken over het kapitaal dat opgesloten zit in hun openstaande vorderingen op Jumbo, begon Jumbo in 2015 met het aanbieden van de zogenaamde Supplier Finance-kredietfaciliteit. Ook participeert Jumbo in het vanuit Economische Zaken geïnitieerde non-commercieel initiatief Betaalme.nu. Beide initiatieven hebben een positief effect op het werkkapitaal van leveranciers. Hierdoor hebben leveranciers minder behoefte aan externe financiering, waardoor financieringslasten worden beperkt.

Contact met de omgeving

Lokaal betrokken ondernemen betekent voor Jumbo in contact staan en rekening houden met haar omgeving. Jumbo wil daarin een goede buur zijn. Een filiaalmanager of ondernemer speelt daarin een belangrijke rol.

Overheid en politiek

Steeds vaker heeft Jumbo contact met overheden en politici. Jumbo streeft ernaar deze partijen zo goed mogelijk te informeren over haar bedrijfsvoering en de keuzes die zij maakt. Op lokaal niveau heeft het contact vaak betrekking op vastgoedlocaties en (her)bestemmingen.