Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicomanagement

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Risicomanagement is daarmee een integraal onderdeel van de executie van de strategie van Jumbo. Het succes van Jumbo wordt bepaald door haar kernwaarden (Samen, Ondernemen, Winnen), de kwaliteit van haar medewerkers en ondernemers en de kracht om kansen te signaleren en te benutten.

Het tijdig onderkennen en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is cruciaal voor het realiseren van strategische doelstellingen en het voldoen aan interne en externe regelgeving. Jumbo onderscheidt drie niveaus van risicomanagement: strategisch, tactisch en operationeel. Op alle drie niveaus streeft Jumbo naar een actieve en open dialoog waarin risico’s worden benoemd en gewogen. De risico’s worden binnen de Raad van Bestuur en op directieniveau besproken. Periodiek wordt op de drie niveaus verantwoording afgelegd over de onderkende risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.