Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Investeringen

De investeringen in 2015 kunnen als volgt worden samengevat:

in € 1.000

2015

2014

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

3.600

0

Vestigingspunten

33.667

26.218

(Zelfontwikkelde) software

19.849

35.064

Overig

11.571

12.794

   

Materiële vaste activa

80.927

89.375

   
 

149.614

163.451

Immateriële vaste activa

De investeringen in goodwill en vestigingspunten hebben betrekking op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties. Deze punten zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, andere supermarktbedrijven of (project)- ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investeringen in (zelfontwikkelde) software hebben met name betrekking op nieuwe betaalterminals in de winkels, investeringen in ICT software, licenties (SAP F&R) en E-Commerce.

De overige immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden met name verband met de ombouw van voormalige C1000 winkels naar de Jumbo formule, alsmede met de opening van nieuwe winkels en pick-up points en de verbouw van bestaande Jumbo winkels. Grote investeringen betroffen met name de inrichting van de Foodmarkt in Veghel, alsmede de verbouwing van enkele vestigingen tot Jumbo Large winkels. Daarnaast hebben reguliere vervangingsinvesteringen plaatsgevonden in bestaande filialen. De overige investeringen zijn verricht in de distributiecentra (met name uitbreiding Diepvries Raalte) en het hoofdkantoor, hardware, ICT-infrastructuur en intern transportmaterieel.