Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Dilemma uitgelicht: Rol supermarkt in ketenbrede kwesties

Greenpeace zegt dat supermarkt als ketenregisseur gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in agrarische ketens kan terugdringen om bijensterfte tegen te gaan

Greenpeace voert actie tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om biodiversiteit te behouden. onder andere in de sierteelt en kort geleden ook in de appel- en perenteelt.

Volgens Greenpeace worden gewasbeschermingsmiddelen te makkelijk toegelaten. Zij wil dat de regelgeving hierover wordt aangescherpt en een aantal middelen wordt verboden. In haar campagne staat de bij centraal, omdat vooral de bij lijdt onder het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Greenpeace beschouwt supermarkten als ketenregisseur. Zij heeft ook Jumbo gevraagd naar de maatregelen die zij treft om gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen in de keten. Greenpeace wil dat Jumbo kijkt naar de milieu-impact van deze middelen en leveranciers die hiervoor stappen zetten beloont.

Jumbo streeft ernaar dat mens, dier en milieu met elkaar in balans zijn. Dat houdt in dat zij klanten goede en betaalbare producten wil aanbieden en er tegelijkertijd voor wil zorgen dat de wereld nog generaties lang mee kan. 

Jumbo heeft in 2015 een bijeenkomst georganiseerd met inkopers, telers, leveranciers van planten en bloemen, de certificerende instantie MPS-ECAS en Greenpeace. Het doel was elkaar te informeren over de eisen die Jumbo stelt aan planten- en bloemenleveranciers. Ook kwam het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij telers aan de orde en de problemen die zij ondervinden als het gebruik hiervan wordt beperkt. Zij gaven een beeld van de maatregelen die zijn genomen of nog op het programma staan. Ook Greenpeace gaf haar visie. Deze bijeenkomst is door iedereen als positief en zinvol ervaren.

In maart 2016 nodigde Commercieel Directeur Ed van de Weerd van Jumbo Greenpeace uit voor een gesprek. Hierin heeft zij benadrukt de beperking van gewasbeschermingsmiddelen een belangrijk, maar complex thema te vinden, dat een ketenbrede aanpak vereist.

Jumbo staat positief tegenover initiatieven die bijdragen aan een wereld waarin ruimte is voor insecten, zoals bijen. Zij sloot in 2015 met The Greenery en verschillende fruittelers een zogenoemde Bee Deal. Als onderdeel van deze ketensamenwerking zijn afspraken gemaakt om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Bijvoorbeeld door bij-vriendelijke maatregelen te nemen, zoals door het vergroten van het voedselaanbod voor bijen door het inzaaien van bloemenranden. Of door meer nestgelegenheid te bieden door ‘bijenhotels’ te plaatsen en door een verantwoorde omgang met gewasbeschermingsmiddelen. Jumbo benadrukt dat het alleen door samenwerking binnen de ketenmogelijk is te werken aan een structurele oplossing. Het is een branche brede kwestie betreft, waarin iedere schakel in de internationale keten een rol moet vervullen.