Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Verdieping stakeholdernetwerk

Jumbo is succesvol doordat zij goed luistert naar klanten. Zij zijn de belangrijkste stakeholders. Jumbo hoort graag wat hun mening is en neemt hun vragen en suggesties serieus. Dat wordt gedaan door klantonderzoek en gesprekken met medewerkers in de winkels – die immers het dichtst bij de klanten staan. Daarnaast staat Jumbo altijd open voor vragen en/of suggesties van klanten. Deze reacties worden beantwoord via de afdeling Consumentenservice. Op deze manier hoort Jumbo voortdurend wat de ervaringen van klanten zijn en wat ze van Jumbo verwachten.

In 2015 kreeg een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en onderwerpen in het publieke debat meer nadruk. Dat was ook het geval bij de interactie met stakeholders van Jumbo. De belangrijkste onderwerpen waren het verwaarden van reststromen en dierenwelzijn, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productketens, voedselvertrouwen, herkomst en ingrediënten etikettering, claims en een gezonde productsamenstelling.

Bij de verduurzaming van de varkens- en pluimveesector speelt Jumbo als supermarkt ook een belangrijke rol. Zij heeft samen met producenten en leveranciers laten zien dat een nieuwe meer diervriendelijkere standaard voor kip mogelijk is. Jumbo neemt deel aan initiatieven om de bananenteelt verder te verduurzamen. Met leveranciers werk zij aan het nog transparanter maken van de productketens. Op het gebied van gezondheid was zij ook aanwezig geweest bij de Jaarprijs Goede Voeding, Bachelor’s Award Voedingscentrum. Daarbij was Jumbo ook genomineerd voor de Food to Fit Award. Verder is Jumbo actief in de werkgroep CBL Herformulering, waarin zout, vet of suiker reductie in bepaalde productgroepen wordt gerealiseerd.

Jumbo onderhoudt regelmatig contact met onder andere Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Stichting Ik Kies Bewust, Foodwatch, Max Havelaar, Utz Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International en de Consumentenbond. Met meerdere van deze organisaties is ook regelmatig sprake van contact op directieniveau om lange-termijnambities op elkaar af te stemmen. Dit geldt eveneens voor afgevaardigden van de provincie Noord-Brabant en verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.