Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Overzicht organisatiebrede doelstellingen

Onderwerp

Doelstellingen voor 2015

Status

Toelichting

Organisatie

In 2015 wordt MVO een structureel onderdeel van de korte- en langetermijn plannen voor Marketing, Commercie en Operatie. MVO wordt integraal onderdeel van trainingsprogramma's, zowel inhoudelijk als op cultuur, voor medewerkers van de winkels en het hoofdkantoor.

Deels gerealiseerd

Duurzaamheid is steeds meer een onderdeel van beleidsplannen.
Duurzaamheid op de winkelvloer verdient nog veel meer aandacht.

Communicatie

In 2015 start een MVO Best Practice Sharing-groep op internet

Niet gerealiseerd

Geen prioriteit aangegeven

Stakeholders

In 2015 zal Jumbo de samenwerking met een aantal stakeholders verdiepen door themaspecifieke projecten te starten. Steeds vaker in de vorm van PPS-trajecten waarbij naast maatschappelijke organisaties kennisinstanties betrokken worden

Gerealiseerd