Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen verduurzamen grondstoffen, productie en inkoop

Onderwerp

Doelstellingen voor 2015

Status

Toelichting

Vlees

In 2015 voldoet al het mainstream verse varkensvlees aan de nieuwe criteria voor duurzaam varkensvlees en is het gecertificeerd met het één ster Beter Leven Keurmerk

Gerealiseerd

Uitgezonderd door beschikbaarheid zijn varkenhaas, kophaas, spareribs en magermet

Vlees

Eind 2015 voldoet al het verse pluimveevlees aan de criteria van Nieuwe Standaard Kip.

Gerealiseerd

Volledig 100% NSK is 21 april 2016 gerealiseerd. Dit had te maken met de beschikbaarheid

Vlees

In 2015 stelt Jumbo criteria op voor verdere verduurzaming verse dierlijke producten. Dit geldt ook voor kleine diergroepen en zuivel. Jumbo gaat de balans tussen mens, dier en milieu per verse productgroep vastleggen

Deels gerealiseerd

De perfecte balans tussen dier en milieu is vaak nog moeilijk te realiseren. De focus lag met name op het verbeteren van dierenwelzijn

Vlees

In 2015 wordt het beleid voor verse dierlijke producten vertaald naar corresponderende productgroepen binnen vleeswaren, conserven en diepvries

Niet gerealiseerd

Het vierkant verwaarden van dieren gehouden in welzijnsconcepten is complexer dan gedacht. Hier worden in 2016 stappen mee gemaakt

Vlees

In 2015 zal Jumbo in haar inkoopmanagementsysteem de duurzaamheidskenmerken van vers vlees borgen

Deels gerealiseerd

Proces is ingezet, maar nog niet afgerond

Vis

Alle verse, diepvries- en verwerkte vis in het volledige assortiment is groen en waar het niet anders kan oranje op de Goede Viswijzer. 1-1-2017 is alle vis MSC- of ASC-gecertificeerd en waar niet anders kan groen op de Goede Viswijzer

Deels gerealiseerd

Proces is ingezet, maar nog niet afgerond

Vis

In 2015 zal Jumbo in haar inkoop\managementsysteem de duurzaamheidskenmerken van alle vis actief gaan borgen

Deels gerealiseerd

De vistemplate (onderdeel informatiemanagement systeem) is gerealiseerd

Vleesvervangers

In 2015 promoot Jumbo actief alternatieve eiwitbronnen zoals insectenburgers.

Gerealiseerd

 

Zuivel

In 2015 gaat Jumbo de criteria op mens, dier en milieu voor duurzame zuivel aanscherpen

Deels gerealiseerd

Er was nog geen gewenste systematiek beschikbaar om deze balans te realiseren

Zuivel

Begin 2015 zal Jumbo het biologische huismerk zuivel introduceren en het omzetaandeel van biologische verse zuivel laten toenemen

Gerealiseerd

 

Eieren

In 2015 worden de zorgeieren extra onder de aandacht gebracht en zal Jumbo met de introductie van Jumbo Biologisch het omzetaandeel biologische eieren doen toenemen

Gerealiseerd

 

Eieren

In 2015 introduceert Jumbo Huismerk mayonaise, gemaakt van vrije uitloop eieren. De standaard in de markt is nu nog scharrel

Gerealiseerd

 

AGF

In 2015 gaat Jumbo het omzetaandeel van gecertificeerd duurzame AGF-producten uit hoog risicolanden (volgens BSCI) verder vergroten

Verificatie meting eind mei afgerond

 

Non Food

In 2015 wordt een volgende stap gezet op het gebied van de veiligheid van schoonmaakartikelen in relatie tot kinderen met aanvullende veiligheidsinformatie en verbeterde kindveiligheid

Gerealiseerd

 

Palmolie

In 2015 zal Jumbo met een aantal huismerkproducten waarin veel palmolie verwerkt is, overgaan op fysiek duurzame (segregated) RSPO palmolie. Daarnaast wordt Jumbo lid van de RSPO

Gerealiseerd

 

Soja

Per 1 januari 2015 is alle in huismerkproducten verwerkte soja gecertificeerd volgens de RTRS

Deels gerealiseerd

Gebleken is dat het belang van duurzame soja en de verantwoordelijkheden van onvoldoende bekend is bij onze leveranciers

Soja

In 2015 is alle soja gebruikt als voeding in de keten van ons vers vlees, eieren en Huismerk Zuivel gecertificeerd volgens de RTRS

Deels gerealiseerd

Gebleken is dat het belang van duurzame soja en de verantwoordelijkheden van onvoldoende bekend is bij onze leveranciers

Keten inzicht

Eind 2015 heeft Jumbo in haar leveranciersmanagementsysteem bewijsmiddelen beschikbaar voor social compliance van alle leveranciers van de huismerkproducten die produceren in landen die voor één van deze onderwerpen aangeduid zijn als hoog risico.

Deels gerealiseerd

Het hebben van actuele certificaten is een continu auditproces en dus niet 100% af te dekken.

Keten inzicht

In 2015 gaat Jumbo haar leveranciersmanagementsysteem uitbouwen. De belangrijkste risicovolle ingrediënten in de Huismerk-producten worden geïdentificeerd. Er wordt een aanpak ontwikkeld om de geïdentificeerde MVO-risico's in de keten beter te beheersen

Gerealiseerd

 

Keten inzicht

Eind 2015 heeft Jumbo in haar leveranciersmanagementsysteem de module Dierenwelzijn ontwikkeld. Eind 2016 heeft Jumbo daarin voor dierenwelzijn in de keten van alle huismerkleveranciers bewijsmiddelen beschikbaar.

Deels gerealiseerd

Proces is ingezet, maar nog niet afgerond

Duurzaam inkopen

In 2015 komt een e-learning module beschikbaar voor medewerkers Commercie en Inkoop over eerlijke handelspraktijken

Niet gerealiseerd

Inventarisatie en mogelijkheden met SAI uitgevoerd. Nagegaan moet worden of e-learning past binnen Jumbo beleid.