Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Leveranciers ondersteunen in ambitie fysieke duurzame palmolie in onze producten

De palmolieketen is een zeer complexe keten. Palmolie komt in allerlei variëteiten in de producten van Jumbo voor. Jumbo heeft zich in 2015 verdiept in deze keten. Zij heeft gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders, zoals leveranciers, producenten van palmolie, het Wereld Natuur Fonds en RSPO. Ook was zij aanwezig op een congres van RSPO over toekomstige ontwikkelingen.

Vanaf 1 januari 2017 wil Jumbo bereiken dat alle palmolie in haar food-producten duurzaam is op basis van een zogenoemd ’segregated’ handelssysteem. Dit betekent dat fysiek duurzame palmolie in onze producten zit. Om deze doelstelling te realiseren, stond in 2015 een workshop op het programma met alle leveranciers van die producten leveren met het bestanddeel palmolie. Doel was leveranciers duidelijk te maken wat zij (nog) moeten doen om aan deze doelstelling te voldoen en aan Jumbo te kunnen blijven leveren. De leveranciers ontvangen via het leveranciersmanagementsysteem van Jumbo een onderzoek waarbij hen wordt gevraagd informatie over palmolieproducten aan te leveren. Ook dienen ze hun certificatie te uploaden. Met behulp hiervan kan Jumbo borgen dat het daadwerkelijk duurzame palmolie betreft.