Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen efficiënt energie- en materiaalgebruik

Onderwerp

Doelstellingen voor 2015

Status

Toelichting

Duurzame energie

Tussen 2013 en 2016 worden de reductiemaatregelen en investeringen uit het Energie Efficiency Plan (EEP) geïmplementeerd om in 2020 tot 50% CO2-reductie, 20% duurzame energie en 20% meer energie efficiency in winkels, distributiecentra en kantoren t.o.v. 2010 te komen

Gerealiseerd

 

Transport

Jumbo gaat haar wagenpark en van haar vervoerders verder opschonen door over te stappen op euro V en euro VI motoren

Deels gerealiseerd

Vanwege het uitstellen van investeringen zijn er minder nieuwe trucks, met een lagere uitstoot van uitlaatgassen, aangeschaft ter vervanging van oudere trucks

Transport

Door nieuwe en nauwere samenwerkingsverbanden met ketenpartners wil Jumbo in 2015 het aantal lege kilometers nog verder terugdringen

Gerealiseerd

 

Transport

Jumbo gaat haar foodmiles verminderen door de verdere integratie en verduurzaming van de Jumbo- en C1000-distributienetwerken

Gerealiseerd

 

Transport

Door nieuwe en nauwere samenwerkingsverbanden met ketenpartners wil Jumbo in 2015 het aantal lege kilometers nog verder terugdringen

Gerealiseerd

 

Afval

In 2015 wordt de afvalstromenrapportage van winkels aangescherpt. Voor grote reststromen zal gezocht worden naar mogelijkheden voor hoogwaardig(er) hergebruik

Deels gerealiseerd

Prioriteit lag bij terugdringen derving. Er is een begin gemaakt met kijken naar mogelijkheden voor hergebruik van grote reststromen

Recycling

In 2015 gaat Jumbo in het kader van het aangescherpte verpakkingsbeleid kijken hoe zij na afschaffing van het statiegeld actief kan blijven bijdragen aan recycling van hoogwaardig plastic verpakkingsmateriaal

Deels gerealiseerd

Proces ingezet, maar nog niet afgerond

Verpakking

In 2015 zal voor alle huismerkproducten per verpakking de gebruikte materiaalsoort en het gewicht per materiaalsoort in het productinformatiesysteem worden opgenomen. Zo kan gerichter op reductie gestuurd worden

Niet gerealiseerd

 

Verpakking

Eind 2015 is het verpakkingenbeleid gebenchmarkt met het CBL-FNLI Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen.

Gerealiseerd

 

Verpakking

Eind 2015 is het verpakkingenbeleid aangescherpt met concrete en meetbare doelen voor het verduurzamen, hergebruik en de recycling van verpakkingen en verpakkingsmaterialen en de vermindering van materiaalgebruik in verpakkingen

Deels gerealiseerd

Proces ingezet, maar nog niet afgerond