Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vermindering afval

De totale verhouding ton afval/m² VVO (verkoop vloeroppervlakte) laat een lichte verbetering zien. Dit komt onder andere door een hogere efficiency in bevoorradingsschema’s bij de distributiecentra, doordat in 2015 uitsluitend Jumbo winkels beleverd hoefden te worden. De verbetering is zichtbaar in de drie belangrijkste afvalstromen: papier en karton, afval van over datum producten (ODP) en restafval.