Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Over de rapportage 2015

Jumbo is een hecht familiebedrijf en de tweede supermarktketen van Nederland. Ook op het gebied van MVO boekt Jumbo steeds meer resultaten. Aan de basis van het MVO beleid van Jumbo staan haar duurzame principes. Stap voor stap probeert Jumbo aan de hand van deze principes samen met haar medewerkers, klanten, ondernemers, leveranciers en ketenpartners de wereld beter te maken. Deze duurzame principes heeft Jumbo doorvertaald naar zes actuele thema’s die belangrijk zijn voor onze klanten en medewerkers. Hierin maak het supermarktbedrijf het verschil en vormen de actuele prioriteiten binnen het MVO-beleid. Op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering heeft Jumbo deze thema’s voor haar klanten, de branche, medewerkers en overige stakeholders vastgesteld. Daarbij houdt Jumbo tevens rekening met de mogelijke impact van deze thema’s en de invloed die zij er als organisatie op kan hebben. Binnen ieder thema wordt toegelicht waarom het thema belangrijk is, wat er in 2015 aan gedaan is, hoe het zich verhoudt tot de doelstellingen en wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers en andere geïnteresseerden. De reikwijdte van de rapportage omvat Jumbo Groep Holding B.V.

Jumbo is zo compleet mogelijk geweest en baseert zich op de nu beschikbare gegevens. Van zelfstandige Jumbo ondernemers en C1000 winkels ontbreken die op een aantal punten nog. Daar waar dit het geval is, wordt dat toegelicht. De basis van de in deze rapportage genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2015, tenzij anders aangegeven. Het boekjaar 2015 van Jumbo Groep Holding B.V. bestond uit 53 weken en eindigde op 3 januari 2016. De rapportage is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen binnen de Jumbo en C1000 organisatie. De data in deze rapportage hebben betrekking op de prestaties van Jumbo en niet op de prestaties van andere partijen in onze waardeketen, tenzij anders vermeld. Deze rapportage is niet extern geverifieerd.

Jumbo streeft ernaar dat de inhoud van deze rapportage voor iedereen leesbaar en interessant is. Tegelijkertijd houdt Jumbo zich aan de richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative. Jumbo heeft besloten om dit jaar de indeling van haar verslaglegging nog niet aan te passen naar GRI 4. Dit omdat in 2016 een nieuwe organisatiestructuur is vastgesteld waarin belangrijke thema’s, taken en verantwoordelijkheden op MVO opnieuw tegen het licht worden gehouden. Nadat dit meer vorm krijgt in de organisatie, zal ook de rapportagestructuur hierop aangepast worden.

Veghel, 27 juni 2016