Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Voorwoord

Jumbo Groep Holding kijkt terug op een succesvol 2016.De consumentenomzet van Jumbo steeg afgelopen jaar tot € 6,678 miljard, voor een belangrijk deel gedreven door de sterke autonome groei in de bestaande vestigingen van 3,8 procent ten opzichte van 2,5 procent van de markt als geheel (bron: GfK). We verstevigen hierdoor met circa 19 procent marktaandeel onze tweede plek in het Nederlandse supermarktlandschap. De aankoop begin 2016 van La Place bleek een schot in de roos. De omzet van La Place vertoont een sterke groei en mede daardoor kan de restaurantketen verder uitbreiden.

De cijfers over 2016 tonen aan dat Jumbo uitstekend op koers ligt. We willen verder groeien en met dat doel voor ogen hebben we ons afgelopen jaar gericht op het nóg slagvaardiger en klantgerichter maken van de Jumbo organisatie. Het afstoten van bedrijfsonderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoren, maakte daarvan deel uit. Eind 2016 was dat proces nagenoeg afgerond. Met een meer slagvaardige organisatie werkt Jumbo nu verder aan een toekomstbestendige groei.
Bij Jumbo realiseren we ons goed dat de wereld om ons heen en de wensen van klanten snel veranderen. Afgelopen jaar hebben we zo’n vijftig winkels gemoderniseerd volgens de nieuwste inzichten van de Jumbo formule. Steeds meer ligt de nadruk op verse en gezonde producten, in een omgeving die de klantbeleving vooropstelt. Deze kenmerken bepalen ook het succes van de Foodmarkt winkels en zullen eveneens de basis vormen voor een nieuw format Jumbo gemakswinkels in binnenstedelijke gebieden.
Diversificatie is een wezenlijk onderdeel van Jumbo’s omnichannel-strategie. Via verschillende winkelkanalen en op allerlei momenten willen we de verwachtingen van onze klanten blijven overtreffen. Dat geldt ook voor het online bestellen van boodschappen. De verkoop via Jumbo.com is het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid. We hebben de ambitie om marktleider te worden op dit gebied en investeren daarom in de uitbreiding van ons e-fulfilmentcentrum, het aantal Pick Up Points en de thuisbezorgservice.
De verdere groei van het aantal vestigingen en online winkelmogelijkheden – naast uitbreiding van het assortiment en typen winkelformats - heeft een impact op de kosten voor logistiek en de capaciteit van onze distributiecentra. Daarom hebben we ons in 2016 gebogen over de vraag hoe we deze zaken beheersbaar kunnen houden, onder meer door de mogelijkheden voor verdere automatisering van het logistieke proces te onderzoeken. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat een geautomatiseerd landelijk distributiecentrum voor zogenoemde medium- en slow move artikelen veel voordelen biedt. Als gevolg hiervan is inmiddels een ontwikkelingstraject gestart voor een landelijk, grotendeels gemechaniseerd magazijn in Nieuwegein voor medium en slow move producten.
Onze nieuwe aanwinst La Place is er in 2016 in geslaagd snel de positie te herstellen die ze aanvankelijk had op de Nederlandse markt. Ook de onderlinge samenwerking tussen Jumbo en La Place kwam vol op stoom en begon in de loop van het jaar al vruchten af te werpen. We zijn verheugd dat de overname van 18 AC restaurants en de samenwerking met Hudson’s Bay eind 2016 definitief zijn rondgekomen. Hierdoor komt de groei van La Place in een stroomversnelling.
Met al onze medewerkers en ondernemers hebben we afgelopen jaar met passie gewerkt aan het verder verstevigen van onze marktpositie en formule. Hun inzet en betrokkenheid waarderen we enorm. We zien met vertrouwen uit naar de toekomst.

Veghel, 17 februari 2017
Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.