Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

De klant centraal

7 Zekerheden

De 7 Zekerheden staan aan de basis van de Jumbo formule en vormen als zodanig de belangrijkste uitgangspunten voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Met de beloften van deze 7 Zekerheden stelt Jumbo de wensen van de klant centraal. Ze zijn tevens een referentiekader om te kunnen beoordelen of Jumbo deze toezeggingen aan de klant ook consequent naleeft. Dagelijks stelt Jumbo zich de vraag: Wat beloven we aan de klant? En hoe moeten wij als organisatie handelen om deze beloften steeds waar te maken?

Jumbo onderzoekt voortdurend de waardering van haar klanten voor de 7 Zekerheden. De inzichten die dit oplevert, houdt de organisatie scherp. Jumbo werkt er dagelijks aan de beste supermarkt te blijven voor haar klanten en realiseert zich daarbij dat ‘momenten van de waarheid’ bepalend blijven voor het koopgedrag en de winkelbeleving.

Jumbo Academy

Bij het nóg slagvaardiger en klantgerichter maken van de Jumbo organisatie was in 2016 een belangrijke rol weggelegd voor de Jumbo Academy. Dit interne opleidingscentrum verzorgt praktijkgerichte trainingen voor alle medewerkers. In het opleidingsaanbod ligt de nadruk op klantgericht denken en handelen en vormt het streven om de verwachtingen van de klant te overtreffen een duidelijke ‘gele’ draad. Jumbo onderkent hiermee dat haar medewerkers het verschil maken en een doorslaggevende rol hebben in het uitdragen van de Jumbo formule.

In 2016 hebben veel medewerkers hun vaardigheden bijgespijkerd aan de Jumbo Academy. Ruim 60 procent van de trainingen was gericht op de 7 Zekerheden en klantgerichtheid. Dit betrof zowel opfriscursussen voor medewerkers van bestaande winkels als introducties voor nieuwe collega’s. Ook heeft de Jumbo Academy in 2016 weer voor een groot aantal winkels een ‘Wij van Jumbo’-dag georganiseerd. Deze training draagt bij aan het verder verstevigen van Jumbo’s sterke bedrijfscultuur. Onderdeel van de Jumbo Academy is het Jumbo Leerplein, met een groeiend aanbod e-learning modules. Daarvan hebben medewerkers er in 2016 ruim 180.000 succesvol afgerond. De introductie in 2016 van seizoensthema’s is door de Jumbo Academy aangegrepen om een reeks speciale themadagen te organiseren. Medewerkers kregen op die dagen handvatten aangereikt waarmee zij de thema’s effectief kunnen uitdragen in de winkels. Elke sessie kon rekenen op de deelname van ongeveer 1.200 medewerkers.