Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Efficiëntere Supply Chain

Optimalisatie processen en systemen

Alle distributiecentra zijn opnieuw ingedeeld om zo efficiënt mogelijk volgens de layout van de winkels (family grouping) te kunnen aanleveren. Producten kunnen zo sneller in de winkel worden aangevuld en zijn daardoor eerder beschikbaar voor de klanten.

In 2016 is de magazijnsoftware verder gestandaardiseerd op basis van het Locus Warehouse Management Systeem. Het distributiecentrum in Beilen en het landelijk verscentrum in Veghel zijn gedurende het jaar op dit systeem overgestapt. Als begin 2017 het laatste distributiecentrum (RDC Veghel) overstapt, werken alle magazijnen van Jumbo met hetzelfde gestandaardiseerde systeem.

Geautomatiseerd distributiecentrum

In 2016 is het eerder aangekondigde onderzoek naar de rol en mogelijkheden van een geautomatiseerd distributiecentrum afgerond. Als gevolg hiervan is inmiddels een ontwikkelingstraject gestart voor een landelijk, grotendeels gemechaniseerd magazijn in Nieuwegein voor medium- en slow move producten. Het nieuwe distributiecentrum krijgt een spilfunctie in het realiseren van Jumbo’s groeiambities. Jumbo voorziet een verdere groei van het aantal winkels en online winkelmogelijkheden, naast een uitbreiding van het assortiment en typen winkelformats. Het nieuwe geautomatiseerde distributiecentrum zal een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van te verwachten capaciteitstekorten en het beheersbaar houden van de kosten voor logistiek. De verwachte ingebruikname is begin 2020. In 2018 brengt Jumbo de personele consequenties van het nieuwe distributiecentrum in kaart.

Snelheid ketenprocessen

Jumbo streeft naar een maximale focus op versheid en snelheid. Daarom heeft ze voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een consolidatiecentrum voor ultra-verse producten, waarbij snelheid van ketenprocessen centraal staat. Vanaf 2017 moet deze productcategorie met een zeer korte interne afhandelingstijd en met geen of zo min mogelijk voorraad door de supply chain verwerkt kunnen worden.

Cao Jumbo Logistiek

Jumbo heeft in 2016 met de verschillende vakorganisaties duidelijke afspraken kunnen maken voor de toekomst. Partijen hebben vastgesteld dat de loonkosten en loonniveaus in de sector Supermarkten Logistiek fors verschillen. Zo erkenden de vakorganisaties dat het loongebouw van Jumbo Logistiek boven het gemiddelde ligt in de sector, wat tot een ongewenste situatie leidt: voor Jumbo met name vanwege haar concurrentiepositie en voor de bonden gelet op hun uitgangspunt ‘Gelijk Werk Gelijk Loon’. Daarom hebben de vakorganisaties en Jumbo afspraken gemaakt om meer gelijkheid te realiseren in de loonkosten en loonniveaus in de sector Supermarkten Logistiek.