Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Duurzame inzetbaarheid

Supply Chain

Werken in een distributiecentrum is topsport. Daarom richt Jumbo zich structureel op duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid van haar medewerkers in logistieke functies. Ook de snelle veranderingen in de supermarktsector vragen hierom. Iedereen bij Jumbo, ongeacht leeftijd, loopbaan- of levensfase, heeft recht op faciliteiten die een duurzame inzetbaarheid ondersteunen. Aan de medewerkers in de distributiecentra wordt bijvoorbeeld scholing aangeboden ter verhoging van de ‘eigen’ arbeidsmarktwaarde. Met deze faciliteit, die onderdeel uitmaakt van de cao, neemt Jumbo haar verantwoordelijkheid voor maatschappelijke en sociale ontwikkelingen die nu en in de toekomst van invloed kunnen zijn op haar medewerkers.

Winkels

Aandacht voor vitaliteit op de werkvloer geldt ook voor het winkelpersoneel. In 2016 is gestart met de voorbereiding van verschillende programma’s die dit als doel hebben.

Als goed werkgever biedt Jumbo in het kader van de Participatiewet kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en zogeheten Wajongers. Voor de uitvoering hiervan werkt Jumbo samen met een uitzendorganisatie.