Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Samenwerkingsverbanden en Publiek Private Samenwerking (PPS)

Stichting Natuur en Milieu en Voedingscentrum – MeNU van Morgen

Jumbo wil haar klanten helpen en inspireren om lekker, gezond én duurzaam te eten. Samen met Stichting Natuur & Milieu is Jumbo een samenwerking aangegaan onder de noemer MeNU van Morgen. Dit inspiratieproject van drie jaar is erop gericht om klanten te laten zien dat lekker, gezond en duurzaam eten niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn. Dit betekent meer groenten, seizoensproducten, peulvruchten en noten, alsook vlees en vis als smaakmakers. Het MeNU van Morgen wordt mede ondersteund door het Voedingscentrum. Zo maakt Jumbo duurzamer en gezonder eten voor iedereen bereikbaar.

Good Fish Foundation – Duurzamer maken visassortiment

Met de Good Fish Foundation werkt Jumbo intensief samen aan het duurzamer maken van het visassortiment. Dit houdt in dat Jumbo in 2017 alleen nog maar voor het eigen merk vis wil verkopen die MSC of ASC is gecertificeerd en/of groen op de viswijzer staat. MSC gaat over wild gevangen vis en ASC over verantwoorde kweekvis. Afgelopen jaar heeft Jumbo samen met de Good Fish Foundation het hele assortiment beoordeeld en veel visproducten vervangen door een duurzamere variant met het MSC of ASC keurmerk.

Missing Chapter Foundation – Raad van Kinderen helpt Jumbo bij dilemma’s

Jumbo werkt enthousiast mee aan de Raad van Kinderen, een initiatief van de Missing Chapter Foundation in samenwerking met Unicef Nederland. De gedachte achter dit initiatief is dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst. Dit gebeurt door kinderen zich te laten verdiepen in de wereld om hen heen. Hun vaak creatieve denkrichtingen werken niet zelden als eye opener voor besluitvormers. In 2016 heeft de Raad van Kinderen zich wederom gebogen over een vraagstuk van Jumbo. Dit jaar ging dat over het helpen van klanten bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf én voor de wereld. Daarbij speelde ook de vraag hoe voedselverspilling tegen te gaan. Ter verdieping en inspiratie faciliteerde Jumbo voor de kinderen bezoekjes aan de Foodmarkt en een distributiecentrum in Veghel. In aanwezigheid van prinses Laurentien van Oranje hebben zij hun bevindingen en oplossingen gepresenteerd aan directieleden van Jumbo.

Krajicek Foundation – Koningsontbijt

De Krajicek Foundation stelt kinderen in achterstandswijken in staat om dicht bij huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij een deskundige en intensieve begeleiding op de Playgrounds, krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te ontwikkelen. De Foundation organiseert ook elk jaar de Koningsspelen. Het door Jumbo verzorgde ontbijt dat voorafgaat aan de Koningsspelen bestaat traditiegetrouw uit feestelijke, gezonde en bewuste producten.

FarmDigital: verbeteren digitale ondersteuning certificeringsproces

Jumbo neemt actief deel aan de ontwikkeling van een internetplatform voor boeren in alle delen van de wereld. Dit internetplatform wil het voor boeren gemakkelijker maken om data over productie en duurzaamheidsmaatregelen te verzamelen en te delen. Op die manier kunnen zij tijd en kosten besparen. Via het platform krijgen zij bijvoorbeeld eenvoudiger antwoord op hun vragen en kunnen ze controleren of ze voldoen aan de eisen van leveranciers. Het platform maakt ook de teeltadministratie en het doorlopen van audits ten behoeve van certificeringen eenvoudiger. In 2015 is het systeem getest in een internationale en een nationale pilot. Jumbo draagt bij aan dit project, omdat het tot doel heeft binnen de groente- en fruitketen de administratieve druk te verlagen en het uitwisselen van gegevens efficiënter te maken.

ICS: ontwikkelen van kennis en toepassingsmogelijkheden op het gebied van personalized nutrition

Jumbo neemt actief deel aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van personalized nutrition en de uitwerking daarvan in praktische toepassingen voor consumenten. Binnen dit project is een platform ontwikkeld rondom een grote database met producten (zowel Jumbo- als merkartikelen), met als doel consumenten persoonlijk te kunnen adviseren over voedselkeuze. Hierbij valt te denken aan het weren van producten met bepaalde allergenen of het motiveren van consumenten om gezonder te eten. Jumbo ondersteunt dit project, omdat goede informatie over voeding en gezondheid haar klanten helpt bij het maken van de juiste keuzes.