Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicomanagement

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Risicomanagement is daarmee een integraal onderdeel van de executie van de strategie van Jumbo. Haar kernwaarden (Samen, Ondernemen, Winnen), de kwaliteit van haar medewerkers en ondernemers en de kracht om kansen te signaleren en te benutten bepalen het succes van Jumbo.

Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is cruciaal voor het realiseren van strategische doelstellingen en het voldoen aan interne en externe regelgeving. Jumbo onderscheidt drie niveaus van risicomanagement: strategisch, tactisch en operationeel. Op al deze niveaus moet sprake zijn van een actieve en open dialoog waarin risico’s worden benoemd en gewogen. Dit gebeurt primair binnen de Raad van Bestuur en op directieniveau. Deze organen leggen op vaste momenten verantwoording af over de onderkende risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.