Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Investeringen

De investeringen in 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

in € 1.000

2016

2015

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

 

3.600

Merknamen

32.059

 

Vestigingspunten

6.897

33.667

Zelfontwikkelde software

27.870

19.849

Overig

2.262

11.571

 

69.088

68.687

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

2.603

5.349

Bouwkundige voorzieningen

36.904

25.007

Inventarissen en installaties

61.184

37.812

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.608

3.949

Activa in uitvoering

40

8.810

 

104.339

80.927

   
 

173.427

149.614

Immateriële vaste activa

De investering in merknamen betreft de investering in La Place. De investeringen in vestigingspunten hebben betrekking op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties. Deze punten zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, andere supermarktbedrijven of (project-)ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiele vaste activa en medewerkers.

De investeringen in zelfontwikkelde software hebben met name betrekking op investering in ICT software, licenties (SAP F&R) en E-commerce.

De overige investeringen in immateriele vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden met name verband met de overname van activa van La Place, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels.

Daarnaast is er geïnvesteerd in winkelautomatisering en hebben grote investeringen plaatsgevonden in het E-Fulfillment Center in Den Bosch.

Verder bestaan de investeringen uit reguliere vervangingsinvesteringen in bestaande filialen en investeringen in de disctributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel.