Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vooruitblik 2017

Jumbo heeft in 2016 hard gewerkt aan het verstevigen van haar formule en marktpositie. Er zijn goede resultaten geboekt en er is verder geïnvesteerd in het optimaliseren van de organisatie. Deze inspanningen hebben een solide basis gelegd voor verdere groei. Er wordt alert ingespeeld op de veranderende wensen en behoeften van onze klanten – óók online. In dat opzicht houdt Jumbo onverminderd vast aan de ambitie om met haar digitale winkelkanalen marktleider te worden.

Klaar voor de toekomst

Waar in 2016 de nadruk vooral lag op het nóg slagvaardiger en klantgerichter maken van de Jumbo organisatie, richt Jumbo zich in 2017 met name op toekomstbestendige groei. Het afstoten van bedrijfsonderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoren, is eind 2016 nagenoeg afgerond. Hierdoor is het aantal medewerkers op het Jumbo hoofdkantoor in Veghel teruggebracht. Met deze sterk verbeterde organisatie richt Jumbo haar vizier verder op de toekomst. Jumbo is zich er goed van bewust dat de maatschappij zich snel ontwikkelt en dat de wensen en behoeften van onze klanten als gevolg daarvan ook in hoog tempo veranderen. Jumbo wil zo relevant mogelijk blijven voor haar klanten en wil zicht houden op hoe de wereld de komende jaren evolueert. Klaar zijn voor de toekomst betekent blijven werken aan een wendbare, alerte organisatie, investeren in nieuwe competenties en het maximaal blijven benutten van het aanwezige potentieel. Dit gebeurt in 2017 onder meer met speciale opleidingsprogramma’s voor de Jumbo medewerkers.

Nieuwste inzichten

De Every Day Low Price belofte van Jumbo blijft een leidend principe, in nauwe relatie wel te verstaan met onze Every Day Low Cost strategie. Verder blijft Jumbo in 2017 haar pijlen richten op uitbreiding en modernisering van haar winkelbestand. De verwachting is dat er dit jaar zo’n 15 nieuwe Jumbo supermarkten aan dit bestand worden toegevoegd, vanzelfsprekend geheel volgens de nieuwste inzichten van de Jumbo formule. Daarbij ligt de nadruk steeds meer op verse, verantwoorde en gezonde producten, een ruimere assortimentskeuze en een winkelomgeving die de klantbeleving vooropstelt. De Jumbo Foodmarkt formule sluit goed aan bij die aanpak. Daarom gaat Jumbo in 2017 het aantal Foodmarkten uitbreiden met een nieuwe vestiging in Utrecht (Leidsche Rijn). Tegelijkertijd wordt een nieuw format voor gemakswinkels in binnenstedelijke gebieden geïntroduceerd. In de loop van 2017 zal Jumbo de plannen hiervoor nader ontvouwen.

Jumbo.com

Diversificatie is een wezenlijk onderdeel van Jumbo’s omnichannel-strategie. Immers, via verschillende winkelkanalen en op allerlei momenten wil Jumbo de verwachtingen van haar klanten blijven overtreffen. Ook het online bestellen van boodschappen is onderdeel van deze omnichannel-strategie. De verkoop via de digitale winkelkanalen neemt een grote vlucht. Jumbo heeft de ambitie om op dit gebied marktleider te worden en blijft daarom flink investeren in uitbreiding van het aantal Pick Up Points (PUP) en de Jumbo Bezorgservice. In januari 2017 is in Rotterdam de driehonderdste PUP geopend en inmiddels beschikt Jumbo al over ruim honderd bezorgpunten, van waaruit zij de boodschappen bij bedrijven en consumenten aan huis bezorgt. Vanwege deze groei is de capaciteit van Jumbo’s e-fulfilmentcentrum in Den Bosch uitgebreid naar 50.000 orders per week. Dit jaar wordt opnieuw een uitbreiding van onze online activiteiten voorzien. Dit resulteert in circa negenhonderd extra arbeidsplaatsen. Parallel hieraan wordt het assortiment dat verkrijgbaar is op Jumbo.com uitgebreid en de mobiele winkelapp verbeterd.

Impact op logistiek

De verdere groei van het aantal vestigingen en online winkelmogelijkheden geven een opwaartse druk op de logistieke kosten. Uitbreiding van het assortiment en typen winkelformats zijn daarnaast van invloed op de capaciteit van de distributiecentra. Om deze zaken beheersbaar te houden, start Jumbo eind 2017 met de bouw van een geautomatiseerd landelijk distributiecentrum in Nieuwegein. Bij de opening, naar verwachting begin 2020, verhuizen de logistieke activiteiten van Elst naar de nieuwe locatie. In het najaar 2018 worden de personele consequenties van deze ontwikkeling bekend. Komende jaren blijft Jumbo ook investeren in slimmere werkmethoden voor de overige distributiecentra.

La Place

La Place scherpt haar groeiambities voor 2017 verder aan. De formule verwacht in 2017 een groot aantal restaurants te kunnen openen in warenhuizen en op locaties langs de Nederlandse snelwegen. Daarvoor is overeenstemming bereikt met respectievelijk Hudson’s Bay, de partij die een nieuwe warenhuisformule gaat vestigen in binnenstedelijke centra en AC Restaurants, waarvan de 18 vestigingen langs Nederlandse snelwegen onlangs zijn aangekocht en in de loop van 2017 en 2018 gefaseerd worden omgebouwd naar de eigen La Place formule. De restaurantketen wil niet alleen haar aanwezigheid in winkelgebieden en toeristische centra vergroten, maar ook steeds meer reizende en werkende consumenten verwelkomen. Er liggen eveneens nieuwe vestigingen op luchthavens en andere verkeersknooppunten in het verschiet. Daarnaast gaat de buitenlandse expansie van La Place onverminderd voort, met onder meer nieuwe vestigingen in Toronto, Zürich en Parijs. Eind 2016 werkten alweer 1.800 medewerkers bij La Place, zo’n driehonderd meer dan bij de overname eerder dat jaar. De verwachting is dat er in 2017 nog eens duizend nieuwe arbeidsplaatsen bij komen.

De geplande investeringen binnen Jumbo Groep Holding in 2017 bedragen circa € 150 miljoen en kunnen uit de operationele kasstromen en de bestaande kredietfaciliteiten worden gefinancierd.

Met alle collega’s, aangesloten ondernemers en overige zakenpartners heeft Jumbo het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder verstevigen van haar beide formules en haar positie in de markt. Hun inzet en betrokkenheid wordt enorm gewaardeerd. Er ligt nu een solide basis voor verdere groei van het familiebedrijf. Dit geeft alle vertrouwen voor een duurzaam en succesvol 2017.