Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Materialiteitsmatrix

In 2016 heeft Jumbo op basis van de continue dialoog met haar klanten, stakeholders en haar eigen medewerkers een materialiteitsanalyse gedaan. Deze analyse heeft een uitvoerig overzicht opgeleverd van onderwerpen die belangrijk zijn voor Jumbo. Deze onderwerpen zijn geplot in een zogenoemde materialiteitsmatrix, met een score voor het maatschappelijke belang en een score voor het belang voor Jumbo. Op basis hiervan kan Jumbo bepalen welke onderwerpen 'hoog materieel' zijn en extra aandacht in 2017 behoeven. Verderop in dit rapport wordt toegelicht welke onderwerpen dit zijn, welk beleid hiervoor is opgezet en wat de resultaten van 2016 zijn.

De materialiteitsmatrix zal in 2017 verder worden aangescherpt op basis van onderzoek onder klanten, stakeholders en medewerkers. Op basis hiervan wordt het beleid herijkt en de routemap 2017-2020 opgesteld inclusief nieuwe doelstellingen voor deze tijdsperiode.