Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Dilemma: Kennis over houdbaarheid

Veel producten zijn na het bereiken van de THT-datum nog prima te consumeren. Het blijkt dat de betekenis van de termen THT/TGT bij de consument niet altijd duidelijk is. Voor Jumbo is het een uitdaging om te bepalen op welke manieren en in hoeverre zij haar klanten kan helpen om voedselverspilling thuis te verminderen. Meer bewustwording over de betekenis van THT en TGT en kennis over de houdbaarheid van producten helpt klanten om minder voedsel te verspillen. Jumbo is daarom via het CBL betrokken bij de zogenoemde Green Deal ‘Over de datum’. Het Ministerie van Economische Zaken, het Voedingscentrum en de FNLI hebben in dit plan afgesproken om eenduidig te communiceren over houdbaarheidsdata, bewustwording van houdbaarheid bij de klant te vergroten en de houdbaarheidsdatum te verwijderen op producten die dit volgens de Europese etiketteringsverordening niet nodig hebben.