Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Jumbo Den Haag De Stede & Leyweg – samenwerken met kansarmen

Jumbo Den Haag de Stede is een samenwerking aangegaan met werk - en trainingscentrum Het Vizier in Den Haag. Het doel hiervan is om mensen met een (ernstige) beperking perspectieven te bieden door ze te laten deelnemen aan bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast is de bestaande samenwerking met het ROC Mondriaan in 2016 intensiever geworden. Als onderdeel van deze samenwerking hebben verschillende jongeren die te boek staan als ‘drop-out’ een leerzaam bezoek gebracht aan de winkel. Enkele jongeren uit deze groep hebben ook een stage gehad in de winkel.