Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vooruitblik 2017

Jumbo gaat in 2017 onverminderd door met haar plannen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor Jumbo zijn alle MVO-thema’s van belang. De thema’s ‘gezonder eten en leven’, ‘verduurzamen assortiment’ en ‘voedselverspilling verminderen’ zijn actuele prioriteiten.

De materialiteitsmatrix zal in 2017 verder worden aangescherpt op basis van onderzoek onder klanten, stakeholders en medewerkers. Op basis hiervan wordt het beleid herijkt en de routemap 2017-2020 opgesteld inclusief nieuwe doelstellingen voor deze tijdsperiode. 

De organisatie en haar stakeholders

In 2017 gaat Jumbo de samenwerking met verschillende stakeholders verder intensiveren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verduurzamen van het AGF-assortiment samen met leveranciers, Greenpeace en Stichting Milieukeur. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Stichting Natuur & Milieu, waarmee Jumbo samenwerkt om de klant te inspireren dat gezond en duurzaam voedsel niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Niet alleen gezond voor jezelf, maar ook voor de wereld om ons heen.

Verder sluit Jumbo zich in 2017 aan bij het samenwerkingsverband van de Green Protein Alliance. De eiwittransitie staat hierbij centraal, onder meer door klanten te stimuleren duurzame plantaardige eiwitbronnen te eten.

Het waarborgen van productkwaliteit krijgt gedurende 2017 ook extra aandacht. Dit gebeurt aan de hand van het managementsysteem voor leveranciers en hun producten waarvan Jumbo gebruikmaakt. Dit systeem stelt nadrukkelijke kwaliteitsvoorwaarden – óók op het vlak van MVO. In 2017 is Jumbo in staat om álle ketens tot op het niveau van boerderij en teler goed in beeld te hebben. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor mogelijke risico’s.

Verduurzamen Assortiment

Jumbo heeft een divers assortiment van bijna zesduizend huismerkproducten in het schap. Ze vindt het belangrijk dat deze producten vervaardigd zijn met zorg voor mens, dier en milieu. Gezien de diversiteit van het assortiment is een gedifferentieerde aanpak noodzakelijk. In 2017 bekijkt Jumbo per productgroep in hoeverre één relevant onafhankelijk keurmerk wenselijk is voor een heldere communicatie met klanten. Duidelijkheid en het vereenvoudigen van keuzes vormen het uitgangspunt van de te ontwikkelen keurmerkstrategie. Dit moet gedurende 2017 leiden tot een groter aandeel producten met een duurzaamheidskeurmerk en meer zichtbare communicatie hieromtrent. De eerste stappen in dit proces betreffen groente en fruit van Nederlandse bodem. Jumbo gaat ook het aantal zogeheten Beedeals met telers vergroten. Daarnaast komt er een speciaal project voor groente en fruit uit tropische landen, waarbij kritisch gekeken wordt naar impact op het milieu en arbeidsomstandigheden, waaronder eerlijke beloning.

Op het vlak van dierenwelzijn heeft Jumbo de ambitie om het vleesassortiment zoveel mogelijk te verduurzamen op basis van het Beter Leven keurmerk. Zo zal Jumbo in 2017 als eerste supermarkt kalkoen met één ster Beter Leven keurmerk verkopen; dat geldt ook voor scharreleieren van het huismerk. Verder wordt de Nieuwe Standaard Kip van Jumbo zoveel mogelijk verwerkt in het gehele huismerkassortiment. De visproducten beschikken over het MSC of ASC keurmerk, of doorlopen momenteel het certificeringstraject hiervoor. Indien certificering nog niet beschikbaar is, dan streeft Jumbo ernaar om uitsluitend de ‘groene’ producten van de Goede Vis Wijzer aan te bieden. 

Gezonder Eten en Leven

Lekker en gezond eten makkelijk bereikbaar maken voor iedereen, dat is wat Jumbo wil. Jumbo gaat in 2017 verder met het gezonder maken van haar huismerkassortiment, onder andere door de hoeveelheid suiker, zout en ongezonde vetten te verminderen. Daarnaast wil Jumbo haar klanten blijven verrassen met gezonde, innovatieve producten. De gezondheid van kinderen krijgt extra aandacht.

In 2017 zal Jumbo haar klanten blijven helpen, inspireren en stimuleren om gezonde(re) keuzes te maken, conform de schijf van vijf.  Jumbo doet dit bijvoorbeeld in het Hallo Jumbo magazine, op haar website, op de winkelvloer en bij allerlei lokale activiteiten. Ook wil Jumbo de zichtbaarheid van gezonde producten verhogen, bijvoorbeeld door meer aandacht aan groente en fruit te geven. Samen met de Raad van Kinderen gaat Jumbo onderzoeken hoe zij haar klanten kan stimuleren om meer hiervan te eten. Verder is Jumbo in 2017 wederom de trotse partner van het feestelijke en gezonde Koningsontbijt.

Voedselverspilling Verminderen

Jumbo wil het weggooien van eetbaar voedsel zoveel mogelijk verminderen. Om dat te realiseren, wordt de bestaande samenwerking met de Nederlandse Voedselbanken in 2017 geïntensiveerd en gaan meer winkels samenwerken met een lokale Voedselbank. Naast het terugdringen van voedselverspilling in de eigen organisatie, gaat Jumbo ook met leveranciers onderzoeken hoe van zogenoemde reststromen nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Zo wil Jumbo in 2017 minimaal vijf producten introduceren die van reststromen zijn gemaakt.

Jumbo gaat klanten ook helpen om thuis minder te verspillen, onder meer door ze beter te informeren en meer slimme verpakkingen te ontwikkelen.

Verminderen Milieu-impact

Jumbo wil haar impact op het milieu zoveel mogelijk minimaliseren. Dit gebeurt aan de hand van een eigen Klimaatplan. De meeste doelstellingen die in dit plan staan omschreven, zijn inmiddels al gerealiseerd. Daarom is het nodig om in 2017 de doelstellingen verder aan te scherpen. Jumbo vindt de transitie naar een circulaire economie belangrijk en streeft ernaar dat van afval weer grondstoffen worden gemaakt. Ook op dit gebied zullen in 2017 de doelstellingen verder worden aangescherpt.  Het streven blijft om de verpakkingen van het huismerk te verminderen en waar mogelijk te verduurzamen. Ook het wagenpark moet schoner worden. De zogenoemde Lean & Green doelstellingen hiervoor worden verder aangescherpt.

Lokaal Betrokken Ondernemen

Jumbo vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de lokale samenlevingen. Daarom wil Jumbo ook in 2017 een stimulerende bijdrage leveren aan initiatieven waarmee de winkels een positieve maatschappelijke impact kunnen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten zoals het Koningsontbijt, het ‘Jongeren op gezond gewicht’ project, samenwerkingen met charitatieve instellingen, en het sponsoren van sport- en schoolacties.

Goed Werkgeverschap

De laatste jaren is Jumbo hard gegroeid. Met de toename van het aantal winkels, is ook de complexiteit van de organisatie gestegen. Maar niet alleen Jumbo is veranderd. De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Jumbo moet voorbereid zijn op de toekomst. Dat vraagt wat van de medewerkers, het leiderschap en de organisatie. Het interne programma ‘Klaar voor de Toekomst – Wij van Jumbo’ is in het leven geroepen om hier antwoorden op te vinden. Daarbij gaat het vooral om het ontwikkelen van de benodigde kwaliteiten op het vlak van mensen, organisatie, cultuur en leiderschap.