Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Kerngegevens

 

2017

2016

2015

2015

2014

2013

in € miljoen

IFRS

IFRS

IFRS

NL GAAP

NL GAAP

NL GAAP

Consumentenomzet [*1]

      

Consumentenomzet Jumbo

7.010

6.679

6.250

6.250

4.823

3.837

Consumentenomzet C1000

nvt

nvt

396

396

1.993

3.255

Consumentenomzet La Place

124

84

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Jaarrekeningomzet [*2]

5.769

5.443

5.320

5.320

5.469

5.721

       

Resultaat

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*3]

354

315

275

275

253

264

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*4]

350

312

245

245

229

226

Bedrijfsresultaat [*5]

204

178

123

86

82

76

Resultaat na belastingen

156

109

76

43

27

23

       

Vermogen

      

Eigen vermogen

436

319

230

242

199

193

Netto schuld [*6]

170

323

472

472

520

571

       

Medewerkers [*7]

      

Aantal medewerkers Jumbo

33.024

32.814

31.766

31.766

30.322

25.066

Aantal medewerkers C1000

nvt

nvt

nvt

nvt

744

2.551

Aantal medewerkers La Place

2.688

1.805

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Vestigingen [*8]

      

Aantal Jumbo winkels

585

580

580

580

499

391

Aantal C1000 winkels

nvt

nvt

nvt

nvt

124

267

Aantal La Place restaurants

92

59

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Verhoudingsgetallen

      

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

6,1%

5,8%

5,2%

5,2%

4,6%

4,6%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

3,5%

3,3%

2,3%

1,6%

1,5%

1,3%

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

0,48

1,03

1,72

1,71

2,06

2,16

Vanaf boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting Standards) verslaggevingsregels en tot en met boekjaar 2015 op basis van de Nederlandse verslaggevingsregels (NL GAAP). Deze wijziging heeft impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd.