Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Speerpunten

De markt waarin Jumbo actief is, is sterk in beweging. Consumenten willen steeds meer waar voor hun geld. Op dit speelveld spant Jumbo zich in om voortdurend in te spelen op de behoeftes van de klant. Jumbo is actief in een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Daarbij is de omnichannel-strategie van het bedrijf maatgevend. Om deze strategie succesvol uit te voeren, is het van groot belang te blijven werken aan een eigen omnichannel-organisatie die volledig in dienst staat van de klant. Bij alle bedrijfsactiviteiten staan per definitie de meest wezenlijke kenmerken van de Jumbo formule voorop: altijd de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs.

De meerjarenstrategie van Jumbo gaat uit van vier speerpunten:

1.

Versterking van de formule, zodat deze in de markt nóg meer onderscheid oplevert.

2.

Verbetering klantgerichte uitvoering van de formule en vergroting Every Day Low Cost (EDLC) principe in de bedrijfsvoering.

3.

Klanten op basis van de omnichannel-strategie inspireren, informeren, faciliteren en bedienen met een volwaardige, onderscheidende en geïntegreerde Jumbo propositie.

4.

Professionalisering van de organisatie en versterking van de prestatiecultuur.

Als supermarktbedrijf staat Jumbo midden in de samenleving. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. Daarom werkt Jumbo binnen de speerpunten uit de meerjarenstrategie aan vijf actuele duurzaamheidsthema’s, waar klanten, medewerkers en andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

1.

Producten met respect voor mens, dier en milieu

2.

Gezonder eten en leven

3.

Verminderen milieu-impact

4.

Goed werkgeverschap

5.

Ondernemen in de samenleving


De hiernavolgende hoofdstukken bevatten een verdere uitwerking van de strategische programma’s en gaan dieper in op specifieke aandachtsgebieden binnen de bovenstaande speerpunten en duurzaamheidsthema’s.