Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Klantgerichte en kostenbewuste winkels

Verbeteren beschikbaarheid producten en kwaliteit afdelingen

Jumbo is in 2016 gestart met de implementatie van een zogeheten ‘forecast and replenishment’- systeem (F&R). Dit centraal aangestuurde systeem maakt het mogelijk om de vraag van consumenten beter te voorspellen. Daarnaast zijn minder handmatige bestellingen nodig om producten op de juiste plek te krijgen. Het uiteindelijke doel is de winkels zoveel mogelijk te ontzorgen in het bestelproces door slim gebruik te maken van kassascandata, nauwkeurige voorspellingen en robuuste systemen. Winkelmedewerkers kunnen zich zo nóg meer op de klant richten. Daarnaast zorgt het systeem voor een betere beschikbaarheid van producten, met lagere omzetderving als gevolg. Nadat in 2016 F&R zijn intrede deed in het segment ‘houdbaar’, is het in 2017 ook beschikbaar gekomen voor het versassortiment.

In 2017 is veel aandacht besteed aan een kwaliteitsverbetering van de AGF-afdelingen. De samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten stond daarbij voorop. Om kwaliteit en versheid te waarborgen, is in samenspraak met de leveranciers onderzocht hoe een slimmer en vlotter bestelproces valt te realiseren. Voor de eigen medewerkers heeft Jumbo speciale themadagen georganiseerd. Die gingen onder meer in op het aantrekkelijker presenteren van het AGF-aanbod in de winkels en het vergaren van kennis over seizoensproducten.

In de loop van 2017 heeft Jumbo haar winkelronde-app geïntroduceerd. Deze is bedoeld om de kwaliteit van de afdelingen in de winkel verder te optimaliseren, zodat de klantbeleving op een hoog peil blijft. De app laat medewerkers middels een rapportagefunctie op eenvoudige wijze hun winkel beoordelen. Ook biedt ze actuele informatie over het verbeteren van uitstraling en beleving.

Terugdringen voedselverspilling

Jumbo heeft de ambitie om haar impact op het milieu te verminderen en voedselverspilling in haar organisatie verder terug te dringen. Producten die niet meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel te benutten voor consumptie. Donaties aan de 167 lokale voedselbanken in Nederland door ruim 280 Jumbo winkels vinden al op grote schaal plaats. Jumbo streeft ernaar om álle winkels te laten doneren, en mede daarom heeft Jumbo de samenwerking met koepelorganisatie Vereniging Voedselbanken Nederland verder geïntensiveerd. In 2017 is een overeenkomst met deze organisatie ondertekend. Daarin is het voornemen vastgelegd om de samenwerking te laten gelden voor zowel de winkels als de distributiecentra.

Evenwichtige loonkosten

Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteedt Jumbo veel aandacht aan opleidingen en trainingen voor haar medewerkers. Jumbo vindt ook dat haar medewerkers een marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Wel is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. Jumbo werkt aan een gezonde toekomst voor het bedrijf en alle medewerkers. Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle betrokkenen aan.

Afvalscheiding

In 2017 heeft Jumbo haar afvalbeleid op enkele belangrijke punten herzien. Hierdoor zijn de winkels beter in staat om afval te scheiden en dit te comprimeren. Het scheiden van folie vormt een speciaal aandachtspunt. Daarnaast levert Jumbo extra inspanningen om papier en karton te hergebruiken. Zo zijn in 2017 voorbereidingen getroffen om deze materialen op een zodanige manier te verwerken dat er minder lucht hoeft te worden vervoerd. Dit leidt vanzelfsprekend weer tot minder uitstoot van CO₂ tijdens het vervoer. Ook vormt de circulaire economie – van afval naar grondstof – een belangrijk speerpunt van het herziene afvalbeleid.