Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Efficiëntere Supply Chain

Optimalisatie processen en systemen

In 2017 zijn de distributiecentra RDC Veghel en Breda van Jumbo overgestapt op gestandaardiseerde magazijnsoftware voor het Warehouse Management Systeem. Vorig jaar gingen het distributiecentrum in Beilen en het landelijk verscentrum in Veghel al over op dit systeem. Inmiddels werken alle magazijnen van Jumbo met hetzelfde gestandaardiseerde systeem.

Verder zijn alle werkprocessen op de sites vastgelegd in zogenoemde Standaard Werkinstructies (SWI). Hierdoor verzekert Jumbo de veiligheid op de werkvloer. De SWI is een visuele en tekstuele uitleg van een werkproces, afgedrukt op één A4’tje. Overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen, mede door de combinatie met coaching. Diverse coaches werken nieuwe collega’s nauwgezet in, die zich daardoor welkom voelen en beter vertrouwd raken met het werk in de distributiecentra.

Geautomatiseerd distributiecentrum

Jumbo voorziet een verdere groei van het aantal reguliere winkels, Foodmarkten en Jumbo City’s. Daarnaast houdt Jumbo rekening met verdere uitbreiding van het assortiment en de online winkelmogelijkheden. Het nieuw te bouwen geautomatiseerde distributiecentrum in Nieuwegein zal zich toeleggen op efficiëntere en snellere toelevering van houdbare producten en het in toom houden van de kosten voor logistiek. In 2017 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw op de locatie Liesbosch te Nieuwegein van in totaal 200.000 m2. De bouw van de eerste fase, ter grootte van
45.000 m2, zal in de eerste helft van 2018 starten en naar verwachting is deze fase in het voorjaar van 2020 gereed.

In 2018 brengt Jumbo de personele consequenties in kaart voor het distributiecentrum in Elst en de dependance in Veghel, die als gevolg van het nieuwe geautomatiseerde centrum in Nieuwegein medio 2020 zullen sluiten. Daarbij stuurt Jumbo aan op duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers en zal ze een sociaal begeleidingsplan opzetten. Jumbo doorloopt dit proces zorgvuldig en met persoonlijke aandacht voor de betrokken medewerkers.

Jumbo wil voor de nieuwbouw in Nieuwegein de hoogste BREEAM-certificering realiseren. Om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen, zal Jumbo zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en verlichting. Daarnaast wordt de nieuwbouw voorzien van zonnepanelen en een installatie voor het terugwinnen van warmte. Het buitenterrein zal op een ecologische en duurzame manier worden ingericht.

Snelheid ketenprocessen

Jumbo wil maximaal gefocust zijn op versheid en snelheid. Vanuit dat streven is halverwege 2017 een consolidatiecentrum voor ultraverse producten geopend, waarbij snelheid van ketenprocessen centraal staat. De Jumbo Foodmarkten in Amsterdam, Veghel en Breda en de nieuwe gemakswinkels worden beleverd door dit consolidatiecentrum. In de loop van 2017 zijn ook de reguliere winkels met een assortiment van gemaksproducten gaan profiteren van deze vorm van belevering.

Van cao naar AVR

Jumbo hecht belang aan goed werkgeverschap en wil haar medewerkers zekerheid en een goed pakket arbeidsvoorwaarden bieden. Het is in 2017 helaas niet gelukt om dit via een cao met de vakorganisaties te regelen. Daarom heeft Jumbo besloten om hetzelfde doel te realiseren, maar dan via een Arbeidsvoorwaarden Reglement (AVR). Eind 2017 heeft Jumbo op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) over de inhoud van deze AVR Logistiek. Aan dit akkoord gingen twee maanden van intensief onderhandelen vooraf. Bij het opstellen van de AVR is nadrukkelijk rekening gehouden met de stem van de Jumbo medewerkers. Voor deze groep ligt er nu een regeling met arbeidsvoorwaarden die tot de beste in de sector behoren en beter uitpakken dan de afspraken die golden in de cao. Tegelijkertijd zijn er goede afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de loonverschillen ten opzichte van de concurrentie in de toekomst nog groter worden.