Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Duurzame inzetbaarheid

Verbeteren gezondheid medewerkers

Jumbo heeft in 2017 groot ingezet op gratis check-ups voor medewerkers. Bij vrijwillige controles kunnen medewerkers inzicht krijgen in hun conditie, gezondheid en vitaliteit. Daarnaast biedt Jumbo programma’s aan voor sport & beweging en stoppen met roken. Ook volgden verschillende medewerkers een training over gezonde voeding en de vernieuwde Schijf van Vijf.

Supply Chain

Werken in een distributiecentrum is topsport. Daarom richt Jumbo zich structureel op duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid van haar medewerkers in logistieke functies. Ook de snelle veranderingen in de supermarktsector vragen hierom. Iedereen bij Jumbo, ongeacht leeftijd, loopbaan- of levensfase, heeft recht op faciliteiten die een duurzame inzetbaarheid ondersteunen. In de eind 2017 op hoofdlijnen overeengekomen Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) Logistiek is fors ingezet op investeringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zo voorziet de AVR in aanvullende regelingen voor opleidingen, gezondheid en veiligheid op het werk. Een verbetering van de generatieregeling zorgt ervoor dat oudere medewerkers vanaf vijf jaar voor aanvang van hun AOW halve tijd kunnen gaan werken. Daarbij behouden zij vrijwel hun gehele inkomen en pensioenopbouw.

Winkels

Aandacht voor vitaliteit op de werkvloer geldt ook voor de winkelmedewerkers. In 2016 is gestart met de voorbereiding van verschillende programma’s die hierop zijn gericht. Als goed werkgever biedt Jumbo in het kader van de Participatiewet (Wet Banenafspraak) kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en zogeheten Wajongers. Voor de uitvoering hiervan werkt Jumbo samen met een uitzendorganisatie. Dit is in 2017 doorgezet en het aantal kandidaten is gegroeid naar meer dan tweehonderd. Jumbo bood hen na de proefplaatsing de mogelijkheid om langdurig bij Jumbo aan het werk te gaan op basis van een detacheringsovereenkomst.