Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicomanagement

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Om die reden speelt risicomanagement een belangrijke rol bij het uitvoeren van de Jumbo strategie. De kernwaarden (Samen, Ondernemen, Winnen), de kwaliteit van de medewerkers en ondernemers, en de kracht om kansen te signaleren en te benutten bepalen het succes van Jumbo.

Het tijdig onderkennen ván en op een juiste wijze inspelen óp mogelijke risico’s is cruciaal voor het realiseren van strategische doelstellingen en het voldoen aan interne en externe regelgeving. Voor effectief risicomanagement moet sprake zijn van een actieve en open dialoog waarin risico’s worden benoemd en gewogen. Dit gebeurt primair binnen de Raad van Bestuur en op directieniveau. Deze organen leggen op vaste momenten verantwoording af over de onderkende risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.