Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Investeringen

in € 1.000

2017

2016

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

6.072

-

Merknamen

-

32.059

Vestigingspunten

18.945

6.897

Zelfontwikkelde software

32.896

27.870

Overig

4.071

2.262

 

61.984

69.088

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

65

2.603

Bouwkundige voorzieningen

43.355

36.904

Inventarissen en installaties

60.758

61.184

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.758

3.608

Activa in uitvoering

15.993

40

 

121.929

104.339

 

183.913

173.427

Immateriële vaste activa

De investering in goodwill betreft de verwerving van de AC restaurants in 2017. De investeringen in vestigingspunten hebben betrekking op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo. De winkellocaties zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, andere supermarktbedrijven of (project-)ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investeringen in zelfontwikkelde software hebben met name betrekking op investeringen in ICT software, licenties en Online.

De overige investeringen in immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden verband met de ombouw van AC restaurants naar La Place restaurants, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels. Daarnaast is er geïnvesteerd in de ICT infrastructuur van onze distributiecentra en winkels en hebben investeringen plaatsgevonden in het EFC.

Daarnaast bestaan de investeringen uit reguliere vervangingsinvesteringen in bestaande filialen en investeringen in de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel.

De investeringen in activa in uitvoering hebben betrekking op de start van de bouw van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.