Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Logistiek in stroomversnelling

De verdere groei van het aantal vestigingen en online winkelmogelijkheden hebben naast uitbreiding van het assortiment en typen winkelformats blijvend impact op de kosten voor logistiek en de capaciteit van de distributiecentra. In 2017 werden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van het geautomatiseerde distributiecentrum ter grootte van 200.000 m² op de locatie Liesbosch te Nieuwegein. De bouw vangt in de eerste helft van 2018 aan, en oplevering is voorzien in het voorjaar van 2020. In de loop van 2018 brengt Jumbo de personele consequenties hiervan in kaart. Het bedrijf wil daarbij aansturen op duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers. Komende jaren blijft Jumbo ook investeren in slimmere werkmethoden voor de overige distributiecentra. In 2018 wordt de ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) van kracht voor de ruim drieduizend logistieke medewerkers van Jumbo. Jumbo heeft een langlopende regeling afgesproken die kan steunen op een breed draagvlak in het bedrijf.