Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2017

Het verloop van het groepsvermogen over 2017 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2017

8

209.432

109.437

318.877

     

Resultaat na belastingen

-

-

156.446

156.446

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

109.437

-109.437

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

1.109

-

1.109

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-122

-

-122

Totaalresultaat

-

110.424

47.009

157.433

     

Uitkering dividend

-

-40.000

-

-40.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-40.000

-

-40.000

Stand einde boekjaar 2017

8

279.856

156.446

436.310

Het verloop van het groepsvermogen over 2016 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2016

8

154.272

76.203

230.483

     

Resultaat na belastingen

-

-

109.437

109.437

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

76.203

-76.203

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

-1.043

-

-1.043

Totaalresultaat

-

75.160

33.234

108.394

     

Uitkering dividend

-

-20.000

-

-20.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-20.000

-

-20.000

Stand einde boekjaar 2016

8

209.432

109.437

318.877