Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2017 is als volgt:

  1. Goodwill

  2. Merknamen

  3. Vestigingspunten

  4. Zelfontwikkelde software

  5. Overige

 

1

2

3

4

5

Totaal
2017

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

640.979

32.059

905.429

94.063

55.223

1.727.753

Cumulatieve amortisaties

-

-

-280.534

-28.620

-27.929

-337.083

Boekwaarde begin boekjaar

640.979

32.059

624.895

65.443

27.294

1.390.670

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

5.180

32.896

4.071

42.147

Verwervingen via bedrijfscombinaties

6.072

-

13.765

-

-

19.837

Vervreemdingen

-

-

-435

-

-

-435

Overboekingen van materiële vaste activa

-

-

-

-

38

38

Amortisaties

-

-

-44.997

-16.983

-8.770

-70.750

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-9.786

-593

-

-10.379

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

5.293

-

-

5.293

 

6.072

-

-30.980

15.320

-4.661

-14.249

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

647.051

32.059

939.249

126.531

59.121

1.804.011

Cumulatieve amortisaties

-

-

-345.334

-45.768

-36.488

-427.590

Boekwaarde einde boekjaar

647.051

32.059

593.915

80.763

22.633

1.376.421

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2016 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal
2016

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

641.039

-

898.358

72.300

59.821

1.671.518

Cumulatieve amortisaties

-

-

-235.248

-16.106

-31.702

-283.056

Boekwaarde begin boekjaar

641.039

-

663.110

56.194

28.119

1.388.462

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

4.871

27.870

2.262

35.003

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

32.059

2.026

-

-

34.085

Desinvesteringen

-60

-

-376

-15

-4

-455

Overboekingen van materiële - en financiële vaste activa

-

-

1.319

-

-

1.319

Overige mutaties

-

-

4.659

-

-

4.659

Amortisaties

-

-

-45.048

-12.688

-9.001

-66.737

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-5.666

-

-

-5.666

 

-60

32.059

-38.215

15.167

-6.743

2.208

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

640.979

32.059

905.429

94.063

55.223

1.727.753

Cumulatieve amortisaties

-

-

-280.534

-28.620

-27.929

-337.083

Boekwaarde einde boekjaar

640.979

32.059

624.895

65.443

27.294

1.390.670

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 21.

Goodwill

De goodwill is gevormd als gevolg van de verwerving van Super de Boer, C1000 en AC restaurants. De goodwill bestaat voornamelijk uit voordelen op de inkoopmarkt door volumevoordelen en daardoor betere marges en verwachte synergievoordelen mede op het gebied van een betere landelijke dekking en daardoor lagere kosten per eenheid.

Merknamen

Onder merknamen is de merknaam La Place verantwoord, verkregen bij de acquisitie van La Place.