Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

2. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2017 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Bouwkundige voorzieningen

  3. Inventarissen

  4. Andere vaste bedrijfsmiddelen

  5. Activa in uitvoering

 

1

2

3

4

5

Totaal
2017

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

20.727

255.581

349.023

46.235

3.695

675.261

Cumulatieve afschrijvingen

-6.967

-148.734

-226.550

-35.453

-

-417.704

Boekwaarde begin boekjaar

13.760

106.847

122.473

10.782

3.695

257.557

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

65

40.739

58.601

1.758

13.503

114.666

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

2.616

2.157

-

2.490

7.263

Desinvesteringen

-

-439

-1.789

-17

-

-2.245

Vervreemdingen

-

-397

-670

-51

-

-1.118

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

1.771

1.957

-583

-3.145

-

Overboekingen naar immateriële vaste activa

-

-

-

-

-38

-38

Overboekingen van voor verkoop aangehouden activa

-

-

73

-

-

73

Afschrijvingen

-762

-20.484

-40.128

-3.749

-

-65.123

Bijzondere waardeverminderingen

-

-2.669

-2.838

-1

-

-5.508

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

172

165

-

-

337

 

-697

21.309

17.528

-2.643

12.810

48.307

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

20.883

294.442

390.097

44.324

16.505

766.251

Cumulatieve afschrijvingen

-7.820

-166.286

-250.096

-36.185

-

-460.387

Boekwaarde einde boekjaar

13.063

128.156

140.001

8.139

16.505

305.864

Het verloop van de materiële vaste activa over 2016 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal
2016

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

22.232

245.099

324.572

49.599

4.283

645.785

Cumulatieve afschrijvingen

-6.469

-152.390

-224.255

-38.487

-

-421.601

Boekwaarde begin boekjaar

15.763

92.709

100.317

11.112

4.283

224.184

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

2.603

27.920

51.863

3.572

40

85.998

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

8.984

9.321

36

-

18.341

Desinvesteringen

-

-820

-2.309

-6

-

-3.135

Vervreemdingen

-

-161

-930

-51

-

-1.142

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

-1.375

1.291

84

-

-

Overboekingen naar immateriële vaste activa

-1.319

-

-

-

-

-1.319

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa

-2.454

-

-

-

-628

-3.082

Afschrijvingen

-833

-19.767

-36.441

-3.965

-

-61.006

Bijzondere waardeverminderingen

-

-643

-639

-

-

-1.282

 

-2.003

14.138

22.156

-330

-588

33.373

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

20.727

255.581

349.023

46.235

3.695

675.261

Cumulatieve afschrijvingen

-6.967

-148.734

-226.550

-35.453

-

-417.704

Boekwaarde einde boekjaar

13.760

106.847

122.473

10.782

3.695

257.557

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar noot 21.

Het totaalbedrag van de in de winst- en verliesrekening verantwoorde afschrijving materiële vaste activa bedraagt € 65.123 (2016: € 61.006).

Financiële leases van activa

Onder de bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn financiële leases opgenomen van € 3.691 (2016: € 4.195). Jumbo heeft niet het juridische eigendom van deze bedrijfsgebouwen.