Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

4. Voor verkoop aangehouden activa

De voor verkoop aangehouden activa bestaan uit:

 

2017

2016

Materiële vaste activa

2.196

3.082

Vlottende activa

-

3.621

Overig

-

874

 

2.196

7.577

De voor verkoop aangehouden activa betreffen activa die beschikbaar zijn voor desinvestering en waarvan de effectuering naar verwachting binnen 12 maanden zal worden gerealiseerd.