Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

5. Voorraden

De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit handelsgoederen en emballage.

De boekwaarde van de voorraad handelsgoederen welke is gewaardeerd tegen lagere netto-opbrengstwaarde bedraagt € 9.499 (2016: € 11.503), rekening houdend met nog te maken verkoopkosten. De voorziening in de voorraadwaardering is inclusief de afwaardering naar reële waarde. De mutatie van de voorziening is via de winst- en verliesrekening verwerkt.