Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

8. Groepsvermogen

Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal ultimo boekjaar 2017 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2016: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (1 euro).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90, bestaande uit 90.000 gewone aandelen, elk groot € 1 (1 euro).

Alle aandelen zijn gerechtigd tot dividend.

Algemene reserves

De algemene reserves worden aangehouden door Jumbo op grond van statutaire bepalingen. Het saldo staat ter beschikking van de aandeelhouders met uitzondering van de wettelijke reserves op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals vermeld onder noot 2 van de toelichting op de vennootschappelijke balans. In 2017 is een dividend van € 40.000 uitgekeerd aan de aandeelhouders. De mutaties in de algemene reserves worden uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het groepsvermogen.

Onverdeeld resultaat

Het onverdeeld resultaat wordt gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd. Het saldo staat ter beschikking van de aandeelhouders. De mutaties in het onverdeeld resultaat worden uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het groepsvermogen.

Winst per aandeel

 

2017

2016

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

8.008

8.008

   

Gewone winst per aandeel (x €1)

€ 19.536

€ 13.666

Verwaterde winst per aandeel (x €1)

€ 19.536

€ 13.666