Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

12. Voorzieningen

De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2017

2016

Reorganisatie

7.725

11.343

Verlieslatende contracten

37.591

35.731

Overige voorzieningen

1.673

1.827

 

46.989

48.901

   

Langlopend

30.186

30.212

Kortlopend

16.803

18.689

 

46.989

48.901

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. De disconteringsvoet is gebaseerd op de risicovrije rentevoet van 1,22%.

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de herstructurering van het hoofdkantoor en de filialen. Daarnaast zal in het kader van mechanisatie op termijn een bestaand distributiecentrum worden gesloten en daarbij zal, ondanks het aansturen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, mogelijk een deel van de medewerkers afvloeien.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

 

Reorganisatie

Verlieslatende
contracten

Overige

Totaal 2017

Totaal 2016

Stand begin boekjaar

11.343

35.731

1.827

48.901

63.539

      

Dotaties

4.100

17.090

60

21.250

27.940

Vrijvallen

-

-3.727

-100

-3.827

-5.723

Onttrekkingen

-7.647

-12.334

-114

-20.095

-36.659

Mutaties contante waarde

-71

831

-

760

-196

Mutaties in boekwaarde

-3.618

1.860

-154

-1.912

-14.638

Stand einde boekjaar

7.725

37.591

1.673

46.989

48.901

      

Langlopend

2.018

27.976

192

30.186

30.212

Kortlopend

5.707

9.615

1.481

16.803

18.689

Stand einde boekjaar

7.725

37.591

1.673

46.989

48.901