Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

14. Vennootschapsbelasting

De lopende (acute) belastingvorderingen en -verplichtingen hebben betrekking op de fiscale posities van de betreffende groepsonderdelen, bestaande uit nog niet afgewikkelde fiscale boekjaren onder aftrek van voorheffingen of voorlopige teruggaven.