Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

18. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen zijn als volgt samengesteld:

 

2017

2016

Salarissen

-387.550

-363.786

Sociale lasten

-63.935

-55.625

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen

-1.309

-525

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen

-26.132

-26.380

Overige personeelsbeloningen

-8.409

-23.124

 

-487.335

-469.440

In 2017 waren gemiddeld 12.662 fulltime equivalenten (2016: 12.320) in dienst van Jumbo.