Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

20. Algemene beheerkosten

Met ingang van boekjaar 2017 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd als opvolgend externe accountant. De honoraria van de externe accountant (toegerekend aan het betreffende boekjaar) die ten laste van de winst- en verliesrekening zijn gebracht, kunnen als volgt worden samengevat:

2017

PwC Accountants

Overig PwC netwerk

Totaal 2017

Controle van de jaarrekening

-455

-

-455

Andere controleopdrachten

-15

-

-15

Fiscale adviesdiensten

-

-5

-5

Andere niet-controle diensten

-

-

-

 

-470

-5

-475

2016

Deloitte Accountants

Overig Deloitte netwerk

Totaal 2016

Controle van de jaarrekening

-398

-

-398

Andere controleopdrachten

-10

-

-10

Fiscale adviesdiensten

-

-270

-270

Andere niet-controle diensten

-

-99

-99

 

-408

-369

-777